Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 για την υλοποίηση Δράσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη  δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021  για την υλοποίηση της Δράσης:

«Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για αναγνώριση και διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων.»

 

Αθήνα 8 Αυγούστου 2022

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας (δότριες χώρες) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021. Στόχος του εν λόγω Χρηματοδοτικού Μηχανισμού είναι να συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δότριες χώρες και την Ελλάδα.

To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για αναγνώριση και διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων»  ως εταίρος σε   συνεργασία  με την Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, η Ελλάδα αποτελεί το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου SCHENGHEN. Συνεπεία της γεωγραφικής της θέσης, η χώρα μας υποδέχεται μέσω των ανατολικών θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων μεγάλο όγκο μεταναστευτικών / προσφυγικών ροών. Για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων και διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών, έχουν ιδρυθεί Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά Λέσβος, Κω, Χίος, Σάμος και Λέρος, καθώς και στην περιοχή του Έβρου. Η Ελληνική Αστυνομία, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των ατόμων, τα οποία εισέρχονται καθημερινά από τα ελληνικά σύνορα. Για το σκοπό αυτό, εξειδικευμένοι αστυνομικοί διενεργούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή, την ταυτοποίηση και την υποβολή αιτημάτων ασύλου των μεταναστευτικών/προσφυγικών πληθυσμών. Η σύνθεση των μεικτών ροών, η οποία χαρακτηρίζεται από μεμονωμένα άτομα, οικογένειες αλλά και ασυνόδευτους ανήλικους, προερχόμενων από εμπόλεμες και υψηλού κινδύνου περιοχές, επιφορτίζει τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας με την υποχρέωση εντοπισμού και παροχής της απαραίτητης βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις ευάλωτες ομάδες, η ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων των Στελεχών πρώτης γραμμής για καλύτερη την αναγνώριση και διαχείρισή τους είναι μείζονος σημασίας.

Η Δράση με τίτλο «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για αναγνώριση και διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων» αποσκοπεί στην αρωγή των ασυνόδευτων ανηλίκων και λοιπών ευάλωτων μεταναστευτικών/προσφυγικών ομάδων που εισέρχονται στη χώρα. Μέσα από ένα πλαίσιο προγραμμάτων, το οποίο βασίζεται σε καινοτόμα τεχνολογικά και έντυπα εργαλεία, οι Αστυνομικοί θα εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες (προσομοίωση), με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα οι στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η διερεύνηση του πεδίου στο οποίο θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι Αστυνομικοί που θα εκπαιδευτούν, με σκοπό την καταγραφή των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) κατά την υποδοχή και ταυτοποίηση των αιτούντων άσυλο.
 • Η δημιουργία εστιασμένων στις ειδικές συνθήκες των Κ.Υ.Τ. εκπαιδευτικών εργαλείων, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.
 • Η επιμόρφωση και ενίσχυση των ικανοτήτων των Αστυνομικών πρώτης γραμμής μέσα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στην αναγνώριση και διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων μεταναστών / προσφύγων.
 • Η προστασία και υποστήριξη αιτούντων άσυλο που χρήζουν βοήθειας, κατά τη διάρκεια υποδοχής, ταυτοποίησης και διαμονής τους στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η προαγωγή των δικαιωμάτων των μεταναστών / προσφύγων και εν γένει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι στόχοι του Έργου από το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα επιτευχθούν με την υλοποίηση τριών  Πακέτων Εργασίας τα οποία αφορούν:

– Διοίκηση της Δράσης

Πακέτο Εργασίας 0 (ΠΕ.0): Διοίκηση της Δράσης.

Πακέτο εργασίας 1: Εκπαιδεύσεις

 • Συντονισμός Υποέργου 1.
 • Συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας και καθορισμός του Πλαισίου υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Διερεύνηση Πεδίου Παρέμβασης.
 • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Εγχειριδίου Δεικτών Αναγνώρισης
 • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-learning platform).
 • Εκπαίδευση δέκα (10) Εκπαιδευτών και εκατόν πενήντα (150) Αστυνομικών που ασκούν καθήκοντα στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε θέματα αναγνώρισης ασυνόδευτων ευάλωτων ομάδων.
 • Διεξαγωγή δύο (2) διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-learning platform), με τη συμμετοχή πενήντα (50) Αστυνομικών που σχετίζονται με την διαχείριση αιτούντων άσυλο.
 • Διάχυση και Δημοσιότητα(Δημοσίευση σε Ιστοσελίδες, Διεξαγωγή Συνεδρίου Λήξης στην Αθήνα)

 – Πακέτο εργασίας 2:Προσομοιωτές Εκπαίδευσης

 • Ανάπτυξη δύο (2) προσομοιωτών εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. σε Αθήνα και Βέροια.

Οι επιμέρους εργασίες του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ.2) περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός και διαχείριση (σύμβαση έργου) ανάπτυξης της πλατφόρμας προσομοίωσης εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη και εγκατάσταση εκπαιδευτικού λογισμικού και παραμετροποίηση του εξοπλισμού  για την υποδοχή πλατφόρμας.
 • Ανάπτυξη βασικών λειτουργιών και εγκατάσταση  εκπαιδευτικής εφαρμογής λογισμικού.
 • Ανάπτυξη λογισμικού ειδικών εφαρμογών.
 • Δημιουργία υλικού βίντεο.
 • Συλλογή, επεξεργασία, προσαρμογή, οργάνωση και ενσωμάτωση εκπαιδευτικού υλικού στο λογισμικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Δοκιμές και διορθώσεις.
 • Μεταφραστικά και δημιουργία σεναρίων αναφορικά με την  ενσωμάτωση εκπαιδευτικού υλικού στον προσομοιωτή .
 • Εκπαίδευση (10) εκπαιδευτών στη χρήση της πλατφόρμας.
 • Συντήρηση περιεχομένου & υποστήριξη λειτουργίας της πλατφόρμας για ένα χρόνο μετά την ανάπτυξη.

Στο Πλαίσιο  υλοποίησης της ανωτέρω δράσης, αρχικά  το ΚΕΜΕΑ θα συνάψει με δέκα  (10) Συνεργάτες αντίστοιχες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για τις θέσεις:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

 1. Ένας (1) οικονομικός υπεύθυνος της δράσης

Για τα πακέτα εργασίας 1 και 2

 1. Έναν επιστημονικά υπεύθυνο της επιστημονικής ομάδας
 2. Τρείς (3)συνεργάτες οι οποίοι μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο θα αποτελούν την επιστημονική ομάδα  της δράσης

Για το Πακέτο εργασίας 2

 1. ένας (1) Συντονιστής υλοποίησης προσομοιωτών
 2. ένας (1 )Συνεργάτης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Προσομοιωτή εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 3. Δύο (2) Συνεργάτες Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών
 4. Ένας (1) Συνεργάτης Συγκέντρωσης, Επεξεργασίας, Προσαρμογής, Οργάνωσης και Ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού υλικού στο λογισμικό της πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης προσκαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους έως την 23:59 ώρα της 25ης Αυγούστου 2022 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου EEA_Grants_2014-2021@kemea-research.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω Έντυπα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη των ανωτέρω Συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EEA_Grants_2014-2021@kemea-research.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7710805 (εσωτ. 340).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.