Δημόσια Διαβούλευση Τευχών Διακήρυξης Διαγωνισμών για την προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας (Έληξε)

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2013

Με τις υπ. αριθ. Ref. Ares(2012)552018 και Ref. Ares(2012)552633 από 04/05/2012 και την Ref. Ares (2012)1085253 από 19/09/2012 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Directorate-General Home Affairs, Directorate A: Internal security) εγκρίθηκαν προς υλοποίηση τα κάτωθι έργα που είχε υποβάλει ως «φορέας συντονιστής» το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας  με συνδικαιούχους τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας και την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

• Το έργο με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή της Συνθήκης PRUM» (συντομ. ISEC-PRUM), με έναρξη την 6η Αυγούστου 2012  και λήξη την 5η Αυγούστου 2014.

• Το έργο με τίτλο «Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ/ΕΛΑΣ για διερεύνηση σε ΧΒΡΠ περιβάλλον» (συντομ. ISEC-CBRN), με έναρξη την 4η Ιουλίου 2012 και λήξη την 3η Ιουλίου 2014.

• Το έργο, με τίτλο «Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ / ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστικά δεδομένα πυροβόλων όπλων» (συντομ. ISEC-BAL), με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Μέρος των ανωτέρω έργων αποτελεί η προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Δ.Ε.Ε./ΕΛ.ΑΣ.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας θέτει από σήμερα Τετάρτη 13/11/2013, σε Δημόσια Διαβούλευση τα τεύχη Διακήρυξης των τριών (3) κάτωθι διαγωνισμών με τίτλο:

• «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ.Ε.Ε) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΑΣ)»

Κατεβάστε το Τεύχος Διακήρυξης

Κατεβάστε τον Πίνακα Σχολίων

• «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Κατεβάστε το Τεύχος Διακήρυξης

Κατεβάστε τον Πίνακα Σχολίων

• «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ  ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΧΝΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ – ΙΧΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ.Ε.Ε) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΑΣ)»

Κατεβάστε το Τεύχος Διακήρυξης

Κατεβάστε τον Πίνακα Σχολίων

Για την αποστολή σχολίων μπορείτε να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους επισυναπτόμενους  πίνακες  και να τους αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου (kemea@kemea.gr) μέχρι και την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα γίνει επεξεργασία των απεσταλμένων σχολίων και στη συνέχεια δημοσίευση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ.

Η Προκήρυξη των διαγωνισμών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2013.

 

euflag

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Prevention of and Fight against Crime” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.