Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών προστασίας κατά απειλές ΧΒΡΠΕ

Το ΚΕΜΕΑ στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο Shielding South-Eastern Europe for CBRN-e threats. – Προστασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από ΧΒΡΠ-Ε απειλές (SSEE) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών προστασίας κατά απειλές ΧΒΡΠΕ αξιας 152.040,32€ χωρίς ΦΠΑ.

Το Έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας- Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (ISF- Police) σε ποσοστό 90% και 10% από τον προϋπολογισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α. βάσει της συμφωνία χρηματοδότησης υπ’ αριθμ. HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/40000008457 και της υπ’ αριθ. 307 απόφασης Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. από 12/01/2018

Για να δείτε το κείμενο της Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Εσηδής: 64527

Διαύγεια: ΩΥΜΦΟΡ9Δ-00Η

Κημδής:

ΑΔΑΜ: 18REQ003724240 – πρωτογενές

ΑΔΑΜ: 18REQ003724320 – έγκριση

ΑΔΑΜ: 18PROC003724549 – προκήρυξη

ΑΔΑΜ: 18PROC003724658 – διακήρυξη

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.