Διακήρυξη Διαγωνισμών για την προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

Σε συνέχεια ολοκληρωσης των διαδικασιών Δημόσιας Διαβούλευσης των Τευχών Διακήρυξης Διαγωνισμών για την προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, παρατίθενται οι σχετικές προκηρύξεις για κάθε Έργο ξεχωριστά ως κάτωθι:

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” (pdf) – (doc)

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” (pdf) – (doc)

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΧΝΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ – ΙΧΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ.Ε.Ε) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΑΣ)” (pdf) – (doc)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή και διευκρίνηση σχετικά με τις Διακηρύξεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 7481630 εσωτ. 35 και ώρες 11:00 έως 14:00 με τον κ. Νίκο Μουστακίδη, καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemea@kemea.gr

 

euflag

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
“Prevention of and Fight against Crime”
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.