Επαναδημοσίευση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου σε Δράση του ΚΕΜΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου Οικονομικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας».

 

Αθήνα, 06 Οκτωβρίου 2020

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση στοχεύει σε μία ολιστική εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  (ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α.) σε σύγχρονα θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που άπτονται επακριβώς των καθηκόντων του, γεγονός που θα συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων των εγκλημάτων στο χώρο του Διαδικτύου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων.

Ειδικότερα, η Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών προοδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης:

  1. Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων του προσωπικού της ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α. που οδηγούν σε δυνατότητα λήψης πιστοποίησης γνώσεων στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, υπό τη φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
  2. Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων του προσωπικού της ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α. που οδηγούν είτε σε δυνατότητα λήψης πιστοποίησης γνώσεων, είτε σε βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  3. Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων των (104) Συνδέσμων της ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α. στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, με αντικείμενο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των εγκλημάτων που τελούνται μέσω του Διαδικτύου εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, το ΚΕΜΕΑ προσκαλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παρακάτω θέση της Ομάδας Έργου της Δράσης:

2ο Μέλος Υποστήριξης Οικονομικού Αντικειμένου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους,  έως την 24:00 ώρα της 16ης Οκτωβρίου 2020 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  didhe.action@kemea-research.gr

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω Έντυπα:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: didhe.action@kemea-research.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7710805 (εσωτ. 318).

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.