ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017

Στις 20 και 21 Μαρτίου 2017, το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E. Space, Security & Migration Disaster Risk Management Unit – JRC.E.1), πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για ζητήματα που άπτονται της προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, εστιασμένο στον τομέα της ενέργειας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν ειδικοί από το JRC, τον Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), το European Union Agency for Network and Information Security  (ENISA) και από Ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ελβετία, Γερμανία), ενώ το παρακολούθησαν σαράντα δύο (42) στελέχη από τα συναρμόδια Υπουργεία και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ως ακολούθως:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ CERT
 • Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 • ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
 • ΑΔΜΗΕ ΑΕ
 • ΔΕΣΦΑ ΑΕ
 • ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
 • ΔΕΠΑ ΑΕ
 • ΔΕΗ ΑΕ
 • ELPEDISON ΑΕ
 • PROTERGIA ΑΕ

Συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελούταν από δύο (2) ενότητες:

• θεωρητική, με την ανάπτυξη ζητημάτων που σχετίζονται με ζητήματα προστασίας ΥΖΣ και
• άσκηση επί χάρτου (table top exercise), με σενάριο για υβριδικές απειλές.

Θέματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά ήταν τα εξής:

 • Ανάλυση των Οδηγιών 114/2008 και 1148/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Παρουσίαση – αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα προστασίας των ΥΖΣ.
 • Διαλειτουργικότητα και Αλληλεξάρτηση των ΥΖΣ.
 • Παρουσίαση μελετών περίπτωσης (case studies) και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από ειδικούς Ευρωπαϊκών χωρών.
 • Σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας (π.χ. υβριδικές απειλές).
 • Κυβερνητική προσέγγιση για την Προστασία των ΥΖΣ.
 • Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Τέλος, σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ανωτέρω Διεύθυνση του JRC.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.