ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς κ. Γεώργιος Βασιλειάδης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Καθηγητής Μιχαήλ Τσινισιζέλης υπέγραψαν την Τρίτη 21 Ιουλίου Προγραμματική Συμφωνία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και την αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης πολιτικής με την επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξή της. Η υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας έγινε στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Οι βασικοί τομείς της συνεργασίας περιλαμβάνουν:

• το συντονισμό των δράσεων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων
• το σχεδιασμό,  την προετοιμασία και υλοποίηση μελετών και συμβουλευτικών δράσεων
• την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών  και δημοσίων υπαλλήλων
• το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Για το συντονισμό των μεταξύ τους σχέσεων, την προετοιμασία και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της συνεργασίας των μερών συστήνεται ειδική επιτροπή, στην οποία ως μέλη θα συμμετάσχουν: ως εκπρόσωποι του ΚΕ.ΜΕ.Α. ο Διευθυντής κ. Βασίλειος Γκρίζης και ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος και ως εκπρόσωποι της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. οι κ.κ. Κωνσταντίνος Σαββίδης και Ηρακλής Μπαρογιάννης.

 

Φωτογραφικό Υλικό

(Πατήστε στις φωτογραφίες για μεγέθυνση)

 

22072015 kemea gg001s

 

22072015 kemea gg002s 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.