Δελτίο Τύπου Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “European Surface Transport Operators Forum – EUSTO”

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕ.ΜΕ.Α. η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου European Surface Transport Operators Forum – EUSTO το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related risks (CIPS 2013)” της DG HOME AFFAIRS της Ε.Ε.

Το Έργο EUSTO έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της προστασίας των κρίσιμων οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών (Εθνικές Αρχές, ιδιωτικές και δημόσιες εταιρίες λειτουργίας, εταιρίες τεχνολογίας, φορείς έρευνας και ανάπτυξης). Στα πλαίσια αυτής της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων, θα επιτευχθεί η αναγνώριση των κινδύνων και των απειλών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ενδυναμωθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και θα εντοπιστούν θέματα πολιτικής και προτεραιοτήτων στον τομέα προστασίας των κρίσιμων αυτών υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, το Έργο προβλέπει τη διεξαγωγή τεσσάρων (4) θεματικών Ευρωπαϊκών Ημερίδων, με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων κρίσιμων οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αλλά και εκπροσώπους των εθνικών αρχών Ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, στις ημερίδες θα προσκληθούν επιλεγμένοι ομιλητές από ΗΠΑ και Καναδά, για να μεταφέρουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει κομβικό ρόλο στο συγκεκριμένο έργο καθώς είναι ο συντονιστής (co-coordinator) του Έργου. Η υπόλοιπη ομάδα του Έργου αποτελείται από τους:
• SRM (Συντονιστικός Φορέας δημοσίων συγκοινωνιών, Ιταλία),
• Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Fraunhofer (Ερευνητικό Κέντρο Μεταφορών και Υποδομών, Γερμανία)
• ADITESS (ΜΜΕ, Κύπρος)

Επιπλέον, στο Έργο συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς (Associate partners), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια (EOS), η Διεθνής Ένωση φορέων Δημοσίων Συγκοινωνιών (UITP), ο Σουηδικός Οργανισμός Μεταφορών (Swedish Transport Administration), το Ισπανικό Εθνικό Κέντρο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών (CNPIC) και η εταιρία Λειτουργίας της Αττικής Οδού (Αττικές Διαδρομές Α.Ε.).

Η επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση είναι η πρώτη διημερίδα του Έργου, με τίτλο “Forum 1: Ongoing activities for the implementation of Directive 114/2008 in Surface Transport Protection” και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2014. Στη διημερίδα αυτή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points) για την Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε..

logo eusto m

 

 

photo1

 

 

euflag 

Τo έργo συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
“Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related risks (CIPS 2013)”
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.