ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥ»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και χρήσιμα συμπεράσματα, ολοκληρώθηκαν τα  επτά (7) εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) που διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), στις 19, 23 & 24 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο υλοποίησης  της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και την Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», η οποία συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους.

Σκοπός των workshops ήταν η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των Φορέων Επιβολής του Νόμου, σε θέματα αναγνώρισης και καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού, με εστίαση στους δύο βασικούς πυλώνες του προγράμματος που αφορούν τις μεταναστευτικές ροές και τα καταστήματα κράτησης.

Στη σχετική εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν, συνολικά, εκατόν οκτώ (108) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Υπηρεσιών Ασύλου και  Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης καθώς και Στελέχη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημαντική, ως προς τα συμπεράσματα της έρευνας, ήταν και η πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το έκτο εργαστήριο που αφορούσε την καταγραφή των αναγκών των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου οι ερευνητές του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν μαζί τους, για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης των εγκλείστων στα καταστήματα κράτησης της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ακολουθήσουν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Δράσης https://radicalisaction.gr/

 

 

eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.