Δελτίο Τύπου Ασφαλείς πολίτες, Ασφαλείς Κοινωνίες

MSE2019

Ασφαλείς πολίτες, Ασφαλείς Κοινωνίες

Συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της Ε.Ε. για θέματα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και την πολιτική προστασία στην Κρήτη στο πλαίσιο του Mediterranean Security Event 2019

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019

Η διοργάνωση του Mediterranean Security Event 2019 (MSE2019), αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό γεγονός της χρονιάς στο χώρο της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, ενώ  συνδιοργανώνεται από ενδιαφερόμενους ερευνητικούς και επιχειρησιακούς φορείς από το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Κρήτη, στις εγκαταστάσεις του Fodele Beach Hotel από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Ο συντονισμός της διοργάνωσης γίνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το MSE2019, αποτελεί πρωτοβουλία του ΚΕ.ΜΕ.Α. και υλοποιείται με τη συνεργασία – συμμετοχή τριάντα έξι (36) ευρωπαϊκών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διοργάνωση έχει την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Επιτροπής, της Κοινότητας Χρηστών (CoU) για την Έρευνα στον τομέα της Ασφάλειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Έρευνας και Τεχνολογίας (EARTO) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Τεχνολογίας των Οργανισμών Επιβολής του Νόμου (ENLETS).

Η εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο να αμβλύνει το χάσμα μεταξύ της επιστήμης, και της πολιτικής και επιχειρησιακής εφαρμογής καινοτόμων λύσεων, δίνοντας την ευκαιρία να γίνουν ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. σε διάφορα θέματα ασφάλειας. Θα παρουσιαστούν νέες πρακτικές, μεθοδολογίες και τεχνολογίες προωθώντας περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα του MSE2019 περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες:

  • Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Δίκτυα Επαγγελματιών Ασφάλειας
  • Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και Δημόσιων Χώρων
  • Προστασία Σύνορων και Εξωτερική Ασφάλεια
  • Διαχείριση Καταστροφών και Ανθεκτικότητα
  • Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας και της Τρομοκρατίας
  • Κυβερνοασφάλεια

Στο MSE2019 θα παραβρεθούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) συμμετέχοντες, από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας με την ενεργή συμμετοχή τους αυτή την πρωτοβουλία και εκπροσωπώντας επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες από τον τομέα της ασφάλειας, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από την επιστημονική κοινότητα, καθώς και φορείς από τη Βιομηχανία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στην κεντρική και σε παράλληλες εκδηλώσεις, να παρακολουθήσει ομιλίες και παρουσιάσεις έργων σε θεματικές συνεδρίες, να ενημερωθεί για τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας σε θέματα ασφάλειας, να συμμετέχει σε συνεδριάσεις ομάδων, σε εργαστήρια και σε επιδείξεις (live demos) που αφορούν σε Λύσεις ασφάλειας.

Το MSE2019 δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό γεγονός για την επίδειξη αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτόμου τεχνολογίας στον τομέα της Aσφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας. Είναι παράλληλα μια ευκαιρία συνάντησης των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων ασφάλειας και αναδυόμενων απειλών, ενοποιώντας την εμπειρία των επιχειρησιακών φορέων με την εξειδίκευση των επαγγελματιών και τις γνώσεις της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο MSE2019 θα παρουσιαστούν επίσης προσεγγίσεις και απόψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για θέματα ασφάλειας από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home), τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA), το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ε.Ε., την EUROPOL, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX). Ως εκ τούτου, η εκδήλωση θα εξασφαλίσει τη σύνδεση μεταξύ της επιστήμης, της χάραξης πολιτικής και της πρακτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το MSE2019 μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα www.mse2019.kemea-research.gr και τα κοινωνικά δίκτυα της διοργάνωσης ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο mse@kemea-research.gr .

TWITTER  @event_mse | #eventmse

LINKEDIN  “MSE Event” Group

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.