Δελτίο Τύπου “3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Deployable SAR Integrated Chain with Unmanned Systems – (DARIUS)”

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διοργάνωσε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου DARIUS στις 16 Φεβρουαρίου 2015 την 3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ομαδας έργου, Τελικών Χρηστών από χώρες της ΕΕ (εκπρόσωποι ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., Πυροσβεστικού Σώματος, Αστυνομιών και Πολιτικής Προστασίας των κρατών μελών) και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, της Ακαδημαϊκής, Ερευνητικής και Επιχειρηματικής κοινότητας στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας.

Σκοπός του ερευνητικού έργου DARIUS είναι να διαμορφωθεί το κατάλληλο τεχνολογικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα κοινής χρήσης και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών μέσων και πόρων που παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές και ανήκουν, εν δυνάμει, σε διαφορετικές Υπηρεσίες και Φορείς σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης. Η προσέγγιση που προτείνεται δίνει την δυνατότητα να μπορούν να γίνονται αμοιβαία διαθέσιμοι τεχνολογικοί πόροι με έμφαση σε επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μη-επανδρωμένα μέσα από γειτονικά κράτη σε διασυνοριακά καθώς και έκτακτα περιστατικά μεγάλης έκτασης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα τελικά αποτελέσματα του έργου και τα αποτελέσματα των δοκιμών πεδίου και των επιδείξεων της λύσης του έργου που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία διετία. Οι εν λόγω δοκιμές πεδίου αφορούσαν σε επιχειρήσεις Ερευνας & Διάσωσης με συνδυασμένη χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων μη επανδρωμένων μέσων και αισθητήρων:

1. σε θαλάσσιο περιστατικό Ε&Δ (Γαλλία – Δεκέμβριος 2013)

2. σε βιομηχανική εγκατάσταση υπό κατάρρευση μετά από σεισμό (Γαλλία – Μαϊος 2014)

3. σε περιστατικό δασοπυρόσβεσης (Ελλάδα – Οκτώβριος 2014)

Αξιοσημείωτη είναι η συζήτηση που ακολούθησε τις παρουσιάσεις σχετικά με τις τεχνολογίες, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, όπου οι συμμετέχοντες ειχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις για τη συνεισφορά της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων μέσων στην Ε&Δ αλλά και να εντοπιστούν οι νομικοί και θεσμικοί περιορισμοί και τα μέτρα που αφορούν στην επιχειρησιακή χρήση της τεχνολογίας αυτής.

Η συνάντηση έκλεισε με την ομιλία του Συντονιστή του έργου κου Stephen Broatch της British Aerospace Systems (BAE), ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα και την ειδική βαρύτητα στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης (SAR) που προσδίδουν οι παραχθείσες από το έργο τεχνολογίες σε συνδυασμό με την επίτευξη της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας, στοιχείο κρίσιμο σε κάθε είδους επιχείριση που στοχεύει στην διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο DARIUS διατίθενται από τον διαδικτυακό τόπο του έργου (http://www.darius-fp7.eu/).

 

darius uab feb 2015 thmb

κάντε κλικ στην φωτογραφία για μεγέθυνση

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.