ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2o Διήμερο Σεμινάριο του Ελληνικού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Το 2o Διήμερο Σεμινάριο του Ελληνικού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα (Greek Cybercrime Center – GCC) διεξήχθη στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Park Hotel, με την συμμετοχή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα (EC3) της Europol, της Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust), του Ευρωπαϊκού οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, προσωπικό του Ιδιωτικού Τομέα καθώς και μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, σε θεματικές ενότητες, οι τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με το Κυβερνοέγκλημα καθώς και θέματα υποστήριξης για την πρόληψη και αντιμετώπισή του με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ειδικότερα η θεματολογία των ανωτέρω ενοτήτων περιλάμβανε, μεταξύ άλλων:

• Επισκόπηση Αναδυόμενων Απειλών στον Κυβερνοχώρο
• Νομικές Πτυχές της Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και Νομική Πληροφορική
• Πρακτική Εκπαίδευση (Hands-On-Training) σε Βασικές Αρχές Αναγνώρισης και Χειρισμού Ψηφιακών Πειστηρίων καθώς και αντιμετώπιση απειλών σε Κινητές Συσκευές-
• Τρόποι/Διαδικασίες Αναφοράς Κυβερνοεπιθέσεων
• Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από Προσωπικό Αστυνομικών Υπηρεσιών
• Πρωτοβουλίες Ευαισθητοποίησης σχετικά με το Ηλεκτρονικό Έγκλημα
• Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία σχετικά με το Ηλεκτρονικό Έγκλημα
• Προστασία του Απορρήτου των Επικοινωνιών και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο Διαδίκτυο

Το 2o Διήμερο Σεμινάριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο του Internet (Safenet), στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της γενικής διεύθυνσης DG HOME AFFAIRS της Ε.Ε.

DSC 0346  DSC 0365 
DSC 0342
DSC 0370 DSC 0380
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.