Εκπαιδευτική δράση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την εκπαίδευση – κατάρτιση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Φάση 2η, ‘’Train the trainers, Step 2΄».

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτική δράση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την εκπαίδευση – κατάρτιση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα «Train the trainers, Step 2» (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Βήμα 2ο).

Συμμετείχαν 24 στελέχη των Εθνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου των Κ-Μ της Ε.Ε. και Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών.

Εισηγητές της εκπαιδευτικής δράσης ήταν στελέχη της CEPOL, στελέχη του ΚΕ.ΜΕ.Α., στελέχη της Αυστριακής και Πορτογαλικής Αστυνομίας.

 

 flyer

 

Με σημαντικά οφέλη για τα συμμετέχοντα στελέχη, ολοκληρώθηκε στις 11 Μαρτίου 2022, η εκπαιδευτική δράση της CEPOL 60/2021, με θέμα “Train the Trainers, Step 2’’(Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Βήμα 2ο).

Η εκπαιδευτική δράση, 5ήμερης διάρκειας, που τέλεσε υπό την αιγίδα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Κατάρτιση – Εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), αποτελεί συνέχεια του 1ου βήματος της Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε από την Αστυνομία της Πορτογαλίας τον Οκτώβριο του 2021 και πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 07 έως 11 Μαρτίου 2022, σε συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχείου AQUILA ATLANTIS  (HOTEL AQUILA ATLANTIS) στο Ηράκλειο Κρήτης και σε αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτές – στελέχη των Αρχών Επιβολής του Νόμου των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών.

Η οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης πραγματοποιήθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.Α.  σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τις Αστυνομίες της Αυστρίας και της Πορτογαλίας και τη CEPOL, και η συνολική χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εξασφαλίστηκε από πόρους της Ε.Ε. και της CEPOL, προοριζόμενους για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών των Αρχών Επιβολής του Νόμου της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, στην εκπαιδευτική δράση, συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι, (24) στελέχη προερχόμενα από δεκαπέντε (15) Κ-Μ της Ε.Ε., από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), και από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Ως εκπαιδευτές-εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στελέχη από τη CEPOL, στελέχη του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη της Αστυνομίας της Αυστρίας και της Πορτογαλίας.

Την έναρξη των εργασιών της εκπαίδευσης κήρυξε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, Ταξίαρχος, κ. Νικόλαος Σπυριδάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη βαρύτητα  την οποία προσδίδει η Ελληνική Αστυνομία στην επιτυχή υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων της CΕPOL, ενστερνιζόμενη το γεγονός ότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κανάλια επικοινωνίας των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, ο Ταξίαρχος κ. Σπυριδάκης στην ομιλία του επεσήμανε τη σπουδαιότητα του ρόλου της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης της CEPOL, που εστιάζει στη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και τεχνικών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης από τους εκπαιδευτές των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου.

Το επίπεδο της εκπαιδευτικής δράσης και οι γενικότερες συνθήκες οργάνωσης και διεξαγωγής της προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια των συμμετεχόντων, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τη διαδραστικότητα της εκπαίδευσης και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες σε αυτή.

Σημειώνεται ότι το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τη CEPOL και τις Αστυνομίες της Αυστρίας και της Πορτογαλίας, για πρώτη φορά, άλλαξε τη συνολική διάρθρωση του προγράμματος, διαμορφώνοντας το ώστε να αποτελείται από τρείς (3) θεματικές ενότητες (Modules). Η πρώτη θεματική ενότητα υλοποιήθηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ολοκληρωμένης μάθησης της CEPOL (LEEd) από την Αστυνομία της Αυστρίας, η δεύτερη θεματική ενότητα υλοποιήθηκε δια ζώσης από την Αστυνομία της Πορτογαλίας στη Λισαβώνα και η τρίτη θεματική ενότητα υλοποιήθηκε δια ζώσης από τo ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η υλοποίηση της εν λόγω εκπαιδευτικής δράσης για το έτος 2021 ήταν πιλοτική, ενώ για το τρέχον έτος (2022) πρόκειται να υλοποιηθεί εκ νέου από τις Αστυνομίες της Αυστρίας και της Πορτογαλίας και το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τη CEPOL, με βελτιώσεις που προέκυψαν από την αξιολόγηση της πιλοτική εφαρμογής της.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ως επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και μέλος του δικτύου συνεργασίας της CEPOL πρόκειται να συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων υψηλού επιπέδου, προς όφελος της αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης των υπηρετούντων στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές Επιβολής του Νόμου.

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.