Εκπαιδευτική δράση για τα εγκλήματα μίσους πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022

Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2022

 

Η εκπαιδευτική δράση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με αντικείμενο τα Εγκλήματα Μίσους, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Ελλάδας μεταξύ 18-21 Οκτωβρίου 2022 και διοργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).

Η δράση είχε στόχο να ενισχύσει την ανταπόκριση των αρχών επιβολής του νόμου στα εγκλήματα μίσους γενικότερα και ειδικότερα στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, ως μια συγκεκριμένη μορφή παραβατικότητας με ειδικά κίνητρα, καθώς και μια αναγνωρίσιμη κοινωνική και ψυχολογική βάση. Είκοσι επτά εκπαιδευόμενοι από διάφορα Κράτη-μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία καθώς και από την Ευρωπόλ συμμετείχαν σε πρακτικές ασκήσεις, προσομοιώσεις και εργαστήρια και επωφελήθηκαν από τη γνώση και την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων/ εκπαιδευτών τους, μεταξύ άλλων σε θέματα πολυτομεακής συνεργασίας και στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων. Τη δράση υποστήριξαν εκπαιδευτές από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), τη CEPOL, τον Οργανισμό Victim Support Europe, το Πανεπιστήμιο της Βρέμης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, καθώς και από εμπειρογνώμονες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Καβάλας.

Σύμφωνα με μια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το 2021[1], τα στοιχεία καταδεικνύουν την ύπαρξη αξιοσημείωτων ποσοστών μη καταγεγραμμένων περιστατικών βίας και παρενόχλησης που δεν έχουν καταγγελθεί λόγω μεροληψίας και παρενόχλησης κατά των εθνικών μειονοτήτων, κατά μεταναστών κι απογόνων αυτών, μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μουσουλμάνων κι Εβραίων σε όλη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι οι αρχές επιβολής του νόμου, οι Υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης θυμάτων εγκλημάτων μίσους πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία για την ορθή εκτέλεση της αξιολόγησης ατομικών αναγκών (individual needs assessments) για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και για τη βελτίωση των διαδικασιών καταγγελίας και καταγραφής των εγκλημάτων μίσους.

Η CEPOL αναπτύσσει δράσεις κατάρτισης με έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, καλύπτοντας θέματα όπως το έγκλημα μίσους και η πρόληψη της ρητορικής μίσους. Στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης (εκφωνήθηκε από την κ. Elisabeth Zinschitz, Επικεφαλής Τομέα – Κέντρα Γνώσης της CEPOL), η Εκτελεστική Διευθύντρια της CEPOL κα Marín López σημείωσε ότι η εκπαίδευση των υπαλλήλων επιβολής του νόμου στο αντικείμενο αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με ακεραιότητα, χωρίς μεροληψία και με αποτελεσματικό τρόπο. Τόνισε επίσης ότι η CEPOL συνεισφέρει σε αυτές τις προσπάθειες εδώ και χρόνια μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διαφορετικότητα, τη δεοντολογία και τοέγκλημα μίσους, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να ενεργεί προς την κατεύθυνση αυτή, προς υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων επιβολής του νόμου και με στόχο τη μείωση των προκαταλήψεων και την προώθηση της διαφορετικότητας και της αποδοχής στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου.

 

Η CEPOL – ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου συγκεντρώνει υπαλλήλους επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και του νόμου και της τάξης. Η CEPOL, η οποία ιδρύθηκε ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2006, διοργανώνει μεταξύ 80-100 δια ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις, πέραν των διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατοικίας πραγματοποιείται στα όργανα των κρατών μελών και οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CEPOL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cepol.europa.eu .

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), που ιδρύθηκε το 2005, είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός φορέας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ελέγχεται ετησίως από ορκωτούς λογιστές. Κύριος σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, ενώ αποτελεί τη «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε πολυάριθμες πολιτικές όπως η δημόσια τάξη, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, η πρόληψη της τρομοκρατίας, η πρόληψη του εγκλήματος, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και πολιτική προστασία, καθώς και σε διάφορα άλλα θέματα ασφάλειας και κοινωνίας, ενώ παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

[1] «Ενθάρρυνση της αναφοράς εγκλημάτων μίσους – Ο ρόλος των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων αρχών», σελ.5. https://fra.europa.eu/en/publication/2021/hate-crime-reporting

 

1

2

3

4

6

7

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.