Δελτίο Τύπου: Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας διοργάνωσε στην Αθήνα την εκπαιδευτική δράση της CEPOL για την Πανευρωπαϊκή Ασφάλεια Αγώνων Ποδοσφαίρου

Αθήνα 5 Απριλίου 2023

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διοργάνωσε την εκπαιδευτική δράση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με αντικείμενο την Πανευρωπαϊκή Ασφάλεια Ποδοσφαιρικών Αγώνων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα για την αστυνόμευση και την ανταλλαγή πληροφοριών για ποδοσφαιρικούς αγώνες (European Group of Policing Football and NFIP Experts (European Think Tank)). Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στην Αθήνα, από την 27η έως την 31η Μαρτίου 2023,

Η δράση είχε στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση στη Ευρώπη, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της εναρμόνισης των πρακτικών και των μεθόδων αστυνόμευσης τέτοιων αθλητικών γεγονότων. Σαράντα δύο εκπαιδευόμενοι από διάφορα Κράτη-μέλη της ΕΕ, συμμετείχαν σε πρακτικές ασκήσεις και εργαστήρια και επωφελήθηκαν από τη γνώση και την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων/ εκπαιδευτών τους, μεταξύ άλλων σε θέματα διαχείρισης πλήθους, κινδύνων των βεγγαλικών, συμπερίληψης και στρατηγικών επικοινωνίας με τους φιλάθλους, πολυτομεακής συνεργασίας και εμπλοκής των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το στάδιο «Γ.Καραϊσκάκης», έδρα του Ολυμπιακού Πειραιώς και να ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της ομάδας, καθώς και να παρατηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν κατά τη διεξαγωγή ενός αγώνα Euroleague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έδρα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Τη δράση υποστήριξε ο αθλητικός εισαγγελέας της Ελλάδας και εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες από την Ελληνική Αστυνομία, τη Ρουμανική Χωροφυλακή, το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, τη Europol, την Interpol, την UEFA και τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Φιλάθλων Ποδοσφαίρου.

Η CEPOL – ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου συγκεντρώνει υπαλλήλους επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και του νόμου και της τάξης. Η CEPOL, η οποία ιδρύθηκε ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2006, διοργανώνει μεταξύ 80-100 δια ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις, πέραν των διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατοικίας πραγματοποιείται στα όργανα των κρατών μελών και οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, και σε θεματικές όπως το έγκλημα μίσους και η πρόληψη της ρητορικής μίσους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CEPOL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cepol.europa.eu .

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), που ιδρύθηκε το 2005, είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός φορέας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ελέγχεται ετησίως από ορκωτούς λογιστές. Κύριος σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, ενώ αποτελεί τη «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε πολυάριθμες πολιτικές όπως η δημόσια τάξη, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, η πρόληψη της τρομοκρατίας, η πρόληψη του εγκλήματος, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και πολιτική προστασία, καθώς και σε διάφορα άλλα θέματα ασφάλειας και κοινωνίας, ενώ παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

News release photo 1

 

News release photo 2

 

News release photo 3

 

 News release photo 4

 

News release photo 5

 

News release photo 6

 

News release photo 7

 News release photo 8

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.