Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διοργάνωσε εκπαιδευτική δράση για τη διερεύνηση και την πρόληψη διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη

Αθήνα, 18 Μαϊου 2023

 

Από τις 9 έως τις 12 Μαΐου 2023, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διοργάνωσε τη δια ζώσης εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα «Διερεύνηση και Πρόληψη της Διαφθοράς» (84/2023). Η δράση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, και επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ικανότητας επιβολής του νόμου στο αγώνα κατά της διαφθοράς.

Σε τέσσερις ημέρες εκπαίδευσης, 40 συμμετέχοντες από διάφορα κράτη μέλη συμμετείχαν σε πρακτικές ασκήσεις και σενάρια, παρουσία εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών που μοιράστηκαν γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές αξιολόγησης ακεραιότητας, τις στρατηγικές κατά της διαφθοράς, τις τεχνικές έρευνας, την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διεθνή συνεργασία.

Εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες από την OLAF, την EPPO, την Europol, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ, την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας στη Βουλγαρία, το Copenhagen Business School και τις ελληνικές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, συνεργάστηκαν με πρωταρχικό στόχο την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και αποτελεσματικών μέτρων κατά της διαφθοράς μεταξύ των επαγγελματιών επιβολής του νόμου. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν συνολική κατανόηση των διαφόρων πτυχών που σχετίζονται με τη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των μορφών, των εκδηλώσεων και των βασικών παραγόντων της, καθώς και της χρήσης διεθνών εργαλείων για την πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη.

Η εκπαιδευτική δράση αποδείχθηκε εξαιρετική πλατφόρμα δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους.

Το KEMEA είναι περήφανο που διοργάνωσε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα υπό την αιγίδα της CEPOL και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και καταδεικνύει τη δέσμευση αυτών των οργανισμών να ενισχύσουν την ικανότητα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των διωκτικών και των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη κατά της διαφθοράς.

Σχετικά:

Η  Οργανισμός της ΕΕ για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL) συγκεντρώνει αξιωματούχους επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και του νόμου και της τάξης. Η CEPOL, που ιδρύθηκε ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2006, διοργανώνει μεταξύ 80-100 δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες ετησίως, πέραν των διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίωνΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CEPOL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cepol.europa.eu.

 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), που ιδρύθηκε το 2005, είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός οργανισμός που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και ελέγχεται ετησίως από ορκωτούς λογιστές. Κύριος σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και μελετών, ιδιαίτερα σε στρατηγικό επίπεδο, σε θέματα και πολιτικές ασφάλειας, ενώ αποτελεί τη «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε πολυάριθμες πολιτικές όπως η δημόσια τάξη, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, η πρόληψη της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, η ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και πολιτική προστασία, καθώς και σε διάφορα άλλα θέματα ασφάλειας και κοινωνίας. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το KEMEA είναι εταίρος της CEPOL από το 2016 και έχει επιλεγεί από τη CEPOL για να διοργανώσει τέσσερις δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες φέτος σε διάφορους τομείς εγκληματικότητας (έγκλημα μίσους, πανευρωπαϊκή ασφάλεια ποδοσφαίρου, καταπολέμηση της διαφθοράς, εκπαίδευση των εκπαιδευτών – βήμα 2).

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών (EJTN) προωθεί τη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των ιδρυμάτων κατάρτισης δικαστών στην Ευρώπη, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικαστικού συστήματος που λειτουργεί αποτελεσματικά και αποτελεσματικά προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.

 

Συμπεράσματα [“Investigating and Preventing Corruption” (Ref. 84/2023) Conclusions]

 

 1

 

FullSizeRender

 

FullSizeRender 2

 

FullSizeRender 4

 

FullSizeRender 6

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.