Εκδήλωση διενέργειας διακρατικής πενθήμερης Άσκησης Προσομοίωσης (Simulation Exercise) Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Αθήνα, 6 έως 10 Μαρτίου 2023

Αθήνα 16 Μαρτίου 2023

 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συμμετέχει, ως Συντονιστής της Κοινοπραξίας, στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Έργου με τίτλο: «ERADICATING – Enhancing pRevention AnD multI-agenCy cooperAtion against TraffickING», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ISFP (Internal Security Fund Police) /THB (Trafficking in Human Beings) και στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Φορέων Επιβολής του Νόμου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης και έγκαιρης ταυτοποίησης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση.

Φορείς εταίροι του έργου είναι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, η Ελληνική Αστυνομία, το Πανεπιστήμιο για την Δημόσια Υπηρεσία στη Βαυαρία BayHfoD – Γερμανία, η Γενική Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος – Βουλγαρία, η Μ.Κ.Ο. «Μαζί Ενάντια της Εμπορίας Ανθρώπων» – Γερμανία, το «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» – Ελλάδα και το «Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας» – Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκε η Άσκηση Προσομοίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 6 έως και 10 Μαρτίου 2023 στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α., επί της Λ. Μεσογείων 96 στην Αθήνα Αττικής, το συντονισμό της οποίας είχε αναλάβει το ΚΕ.ΜΕ.Α., σε συνεργασία με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε συναφή ζητήματα.

Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιοποίηση προσαρμοσμένων και ειδικώς σχεδιασμένων σεναρίων προσομοίωσης για την ενδυνάμωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον εντοπισμό και στη διερεύνηση / εξιχνίαση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, με ειδική στόχευση εκείνες τις μορφές που σχετίζονται με την εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Κατά την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και π. Εθνικός Εισηγητής κ. Ηρακλής Μοσκώφ, η Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κα. Maria Clara Martin, ο Αντιστράτηγος εν αποστρατεία και μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Γεώργιος Α. Βανικιώτης, η Επικεφαλής της Ομάδας Ρομά και Ταξιδιωτών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κα. Ελένη Τσετσέκου, η Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα. Αρετή Σκαφίδα και η Υπεύθυνη του Έργου ERADICATING κα Κοραλία Κοντού.

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρώτης ημέρας η Συντονίστρια του προγράμματος κα. Αντωνία Ποθουλάκη παρουσίασε το Έργο και  εν συνεχεία δόθηκαν οδηγίες στου συμμετέχοντες για τους ρόλους τους (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, παρατηρητές) από την Συντονίστρια της Άσκησης κα. Ασημίνα Γκοντόλια, Αστυνόμος Α’/ Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στη Θεσσαλονίκη/ Υποδ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και τους Συν-Συντονιστές κ. Βασίλειο Κουτσολιάκο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Ελληνική Αστυνομία/ Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και κ. Σπύρο Μπράτσικα, Αστυνόμο Α’/ Δ/νσυ Δημόσιας Ασφάλειας/Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. Τις επόμενες τέσσερις ημέρες οι συμμετέχοντες στην Άσκηση είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν συνέργειες, να εντοπίσουν τις καλές πρακτικές και τυχόν κενά που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Άσκησης Προσομοίωσης αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων (σχετικές με την εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση) και την ενδεδειγμένη υποστήριξη θυμάτων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Στην Άσκηση Προσομοίωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι συναρμόδιων ως προς το αντικείμενο του έργου αρχών, φορέων και υπηρεσιών, όπως εκπρόσωποι και στελέχη των φορέων επιβολής του νόμου, των Δικαστικών και Εισαγγελικών αρχών, της Κοινωνίας των Πολιτών, στελέχη των Κοινωνικών και Υγειονομικών υπηρεσιών, Αστυνομικοί Σύνδεσμοι και στελέχη των Διπλωματικών Αρχών της Βουλγαρίας, Αλβανίας, Σερβίας, Ρουμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας με έδρα την Ελλάδα, εκπρόσωποι του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς, εκπρόσωποι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και εκπρόσωποι από μη κυβερνητικές οργανώσεις κατά της Εμπορίας Ανθρώπων της Ελλάδας (Α21), της Βουλγαρίας και της Γερμανίας καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες σε συναφή ζητήματα. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα συναφή ευρωπαϊκά έργα HEROES και A4 και το τεχνολογικό εργαλείο FALKOR.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου ή να το ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.