ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ARIADNE: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑ-ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας, στην Αθήνα, το Συνέδριο Λήξης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου

«ARIADNE: Developing and supporting multisectoral police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against women» (Ανάπτυξη και υποστήριξη δια-τομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών) – JUST/2015/RDAP/AG/DISC/9858

Στην κοινοπραξία του Έργου συμμετέχουν οι φορείς – εταίροι: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ως Συντονιστής του Έργου, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Δήμος Αθηναίων, Εταιρεία Μελέτης Σοβαρών και Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών και Εταιρεία CMT PROOPTIKI.

Σκοπός του Έργου ARIADNE, του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2018, είναι η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της δια-τομεακής συνεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, με ειδική στόχευση τη δημιουργία και πιλοτική δοκιμή καινοτόμων εργαλείων για την αστυνομική αναφορά των σχετικών περιστατικών και τη διασύνδεση Αστυνομικών Υπηρεσιών με δομές αρωγής και στήριξης γυναικών θυμάτων.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου πραγματοποιηθήκαν οι ακόλουθες δράσεις:

  • • Έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση των στάσεων/ αντιλήψεων γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και αστυνομικών «πρώτης γραμμής» σε θέματα αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
  • • Εκπαίδευση 164 αστυνομικών «πρώτης γραμμής» σε θέματα αστυνομικής αναφοράς και δια-τομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, σε 4 περιοχές παρέμβασης (Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ιωάννινα).
  • • Δημιουργία και πιλοτική χρήση από το εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό, στις 4 περιοχές παρέμβασης, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, μιας στοχευμένης θυματοκεντρικής φόρμας αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
  • • Δημιουργία και πιλοτική χρήση από το εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό, στις 4 περιοχές παρέμβασης, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διασύνδεσης Αστυνομικών Υπηρεσιών με δομές αρωγής και στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου συμμετείχαν, συνολικά, 62 Αστυνομικές Υπηρεσίες (35 Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής, 17 Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσσαλονίκης, 4 Υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Ιωαννίνων και 6 Υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Λάρισας).

Στο Συνέδριο Λήξης του Έργου, σκοπός του οποίου ήταν η ανακοίνωση των επιμέρους δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίησή του και των αποτελεσμάτων τους, συμμετείχαν πλέον των 140 στελεχών Εθνικών Αρχών και φορέων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αστυνομικών στελεχών, μελών της επιστημονικής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα Γεροβασίλη, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων κα Μαρία Στρατηγάκη, ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Παναγιώτης Τρυφιάτης και ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Κ.Α. κ. Περικλής Τζιάρας.

Μετά την ολοκλήρωση των ανοιχτών προς το κοινό εργασιών του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε κλειστό Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής με τη συμμετοχή στελεχών Εθνικών Αρχών και φορέων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών για την ισότητα των φύλων, εκπροσώπων φορέων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και αστυνομικών στελεχών, με σκοπό την παρουσίαση από μέρους της ομάδας έργου Συστάσεων Πολιτικής σε θέματα αστυνομικής αναφοράς και δια-τομεακής συνεργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Το Έργο ARIADNE εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Κοινωνικής Πολιτικής και Προληπτικής Ασφάλειας του Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, που σκοπό έχει την ενίσχυση, διασύνδεση και συνεργασία Αρχών, Υπηρεσιών και φορέων ως αναπόσπαστων κρίκων της κοινωνικής αλυσίδας για τη δημιουργία ασφαλών συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Πρόγραμμα εργασιών Συνεδρίου Λήξης

 

pic1sm    pic2sm    pic3sm 
         
pic4sm    pic5sm    pic6sm 
         
pic7sm    pic8sm    pic9sm 

 

 eu

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.