Διαδικτυακό Συνέδριο Γνωριμίας με το έργο ARIADNE2 5 Οκτωβρίου 2021

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακό συνέδριο γνωριμίας με το έργο ARIADNE2, που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη διατομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών μεταναστριών και προσφύγων.

Πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020».

Σκοπός του Έργου «ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant / refugee women» είναι η υποστήριξη των στελεχών των νεοσυσταθέντων Γραφείων Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 3 Περιφέρειες στόχους της χώρας (Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία), με ειδική στόχευση την ενίσχυση των διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με θύματα μετανάστριες / γυναίκες πρόσφυγες.

Στην κοινοπραξία του Έργου, που υλοποιεί το ΚΕ.ΜΕ.Α από τις 15 Απριλίου 2020, συμμετέχουν οι φορείς – εταίροι: το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ως Συντονιστής του Έργου, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), ο Δήμος Αθηναίων, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ, η ACTIONAID HELLAS και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν  η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Βασίλης Κορομάντζος. Χαιρετισμό απέστειλαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου.

Ακολούθως, εκπρόσωποι από το ΚΕ.ΜΕ.Α., το ΚΕ.Θ.Ι, Γυναικείες Οργανώσεις και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα αναφέρθηκαν αναλυτικά στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας κατά μεταναστριών και γυναικών προσφύγων και στην αναγκαιότητα ανταπόκρισης, εκ μέρους των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ανάλογα περιστατικά. Ένα επιπλέον ζήτημα που τέθηκε ήταν αυτό της δικτύωσης των αστυνομικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με τις δομές αρωγής και στήριξης των γυναικών προσφύγων και των μεταναστριών.

Στις εργασίες του συνεδρίου έλαβαν μέρος περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες προερχόμενοι από την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την Κοινωνία των Πολιτών, τα Συμβουλευτικά Κέντρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το προσωπικό ξενώνων προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής Βίας, Γυναικείες Οργανώσεις και άλλους θεσμικούς φορείς.

Το Έργο ARIADNE2 αναπτύσσεται στους εξής λειτουργικά αλληλένδετους επαγωγικά άξονες:

Άξονας 1: Διακρίβωση αναγκών – Διενέργεια ερευνητικών δράσεων με σκοπό τη διερεύνηση / αξιολόγηση των Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας  που εφαρμόζονται για την προστασία και υποστήριξη των μεταναστριών / γυναικών προσφύγων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με έμφαση στον ρόλο της Αστυνομίας και διακρίβωση των αναγκών παρέμβασης σε θέματα αναφοράς των σχετικών περιστατικών και προστασίας των θυμάτων.

Άξονας 2: Εκπαίδευση 164 αστυνομικών που υπηρετούν σε Γραφεία Καταπολέμησης Ενδοοικογενειακής Βίας ή / και Αστυνομικά Τμήματα, σε 3 Περιφέρειες της χώρας, σε θέματα αστυνομικής αναφοράς και διατομεακής συνεργασίας, με έμφαση σε ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομικών Αρχών και φορέων αρωγής και στήριξης μεταναστριών / γυναικών προσφύγων επιζωσών ενδοοικογενειακής βίας.

Άξονας 3: Πιλοτική εφαρμογή στο πεδίο –  Πιλοτική χρήση της εργαλειοθήκης ARIADNE2, υποστήριξη των εκπαιδευμένων αστυνομικών με τη συγκρότηση 8 Ομάδων Εργασίας, υποβολή συστάσεων πολιτικής προς την ελληνική πολιτεία και προς την ευρωπαϊκή κοινότητα σε συναφή ζητήματα με έμφαση σε θέματα διατομεακής συνεργασίας Αστυνομικών Υπηρεσιών και δομών αρωγής και στήριξης μεταναστριών / προσφυγισσών και στην προτυποποίηση διαδικασιών συλλειτουργίας για την προστασία των επιζωσών ενδοοικογενειακής βίας.

Οι δράσεις του Έργου έχουν προγραμματισθεί να ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2022.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.