Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» 2ης Περιόδου 2024 – ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» της 2ης Περιόδου 2024, με το νέο Πλαίσιο, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

Οι Εξετάσεις διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Σε αυτή την εξεταστική περίοδο δήλωσαν συμμετοχή 868 υποψήφιοι και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 823.

Για να αναζητήσετε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ.

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, αφού επιλέξετε στο πεδίο Εξεταστικής Περιόδου «2ης Περιόδου 2024 – ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» θα πρέπει να πληκτρολογήσετε με κεφαλαία γράμματα, το ΕΠΩΝΥΜΟ, το ΟΝΟΜΑ, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ και την ημερομηνία γέννησής σας.

Προσοχή: Σε περίπτωση που έχετε δυο (2) επίθετα, ονόματα ή πατρώνυμα, πληκτρολογήστε με κεφαλαία γράμματα αφήνοντας «κενό – παύλα – κενό» ανάμεσα από τα στοιχεία σας.

Παράδειγμα:

Επώνυμο: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα: ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όν. Πατέρα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ. Γέννησης: 20/05/1969

 Υπενθυμίζουμε ότι:

Αν ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ σας είναι από 1 έως 9 είστε αποτυχών.

Αν ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ σας είναι από 10 έως 20 είστε επιτυχών.

 

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας θα γίνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σύμφωνα με τον τρόπο παραλαβής που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.