Αποτελέσματα 2ης Περιόδου Εξετάσεων 2013

Αθήνα, 17 Μαϊου 2013

Ολοκληρώθηκαν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»  2ης Περιόδου 2013.

Οι εξετάσεις διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ. 2899/τ. Β΄/29.10.2012 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 25/τ.Β΄/10.1.2013.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 64η Συνεδρίασή του στις 17.5.2013  σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων 2ης Περιόδου 2013.

Τα αποτελέσματα των Εξετάσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο:   http://www.eoppep.gr/index.php/el/securityexams/examsresults

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις θα πρέπει να πληκτρολογήσουν με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και την ημερομηνία γέννησής τους, ως εξής:

 Επώνυμο   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Όν. Πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Ημ. Γέννησης 17/3/1980

 

Στη συνέχεια πρέπει να πληκτρολογήσουν τις λέξεις που εμφανίζονται στο πλαίσιο “CAPTCHA”  και να επιλέξουν την «Αναζήτηση».

Οι επιτυχόντες των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»  2ης Περιόδου 2013 μπορούν να υποβάλλουν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αίτηση χορήγησης «Βεβαίωσης Επάρκειας» μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ ή μέσω FAX στο 210 2709142.
 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η  22 Μαΐου 2013.

Για το υπόδειγμα της Αίτησης, πατήστε εδώ.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.