Δ.Τ.: Δράσεις ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και προστασίας των συνόρων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ANDROMEDA».

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο «ANDROMEDA» με συντονιστή την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το έργο έχει στόχο τη δημιουργία ενός κοινού και διαλειτουργικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση και φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και ΥΠ.ΕΘ.Α.).

Ως φορέας υπεύθυνος για το συντονισμό και την πραγματοποίηση των πιλοτικών δοκιμών του προγράμματος, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προχώρησε κατά το διάστημα 5-16 Οκτωβρίου 2020, και ως συνέχεια των εργασιών που είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2020, στην εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού αναφορικά με την προστασία των συνόρων για τη Χερσαία και Θαλάσσια Δοκιμή Ελλάδα – Βουλγαρία (Ιούλιος 2020 – Ιανουάριος 2021) που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Έβρου.

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες και με αφορμή την εγκατάσταση της δεύτερης έκδοσης του συστήματος που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις χειριστών/εκπροσώπων στο Αρχηγείο του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ , στο ΓΕΝ, καθώς και στις Δ.Α. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων επιδείχθηκαν  τα νέα χαρακτηριστικά του συστήματος ενώ έγινε χρήση της νέας έκδοσης και μέσω ταμπλέτας. Η συμμετοχή των χειριστών ήταν μεγάλη, ενισχύοντας τη συζήτηση που ακολούθησε ως προς τη χρηστικότητα του συστήματος και τη βελτίωση του μέχρι την τελική έκδοση.

Χαρακτηριστικά, τονίσθηκε η προστιθέμενη αξία και η σπουδαιότητα της εμπλοκής των τελικών χρηστών σε ερευνητικά προγράμματα όπως το «ANDROMEDA» που αναβαθμίζουν τις τεχνικές δυνατότητες των συστημάτων επιτήρησης και ενδυναμώνουν τον επιχειρησιακό ρόλο των Φορέων Επιτήρησης Συνόρων τόσο στην χερσαία όσο και στη θαλάσσια περιοχή στο Δέλτα του Έβρου, όπου εκτυλίσσεται η παραπάνω αναφερόμενη δοκιμή. Παράλληλα επισημάνθηκε πως τα ερευνητικά προγράμματα συνοριακής και εξωτερικής ασφάλειας εξοικειώνουν τους τελικούς χρήστες με νέες και καινοτόμες τεχνολογίες γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό των δομών των εμπλεκόμενων Φορέων και Διευθύνσεων.

Περισσότερα νέα για το πρόγραμμα «ANDROMEDA» στην ιστοσελίδα www.andromeda-project.eu.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

Andromeda 2nd Release 001   Andromeda 2nd Release 002   Andromeda 2nd Release 003  
Andromeda 2nd Release 004   Andromeda 2nd Release 005      
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.