Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ANDROMEDA»

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020

Δελτίο Τύπου

 

Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ANDROMEDA»

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) μαζί με άλλους 18 εταίρους από 9 χώρες της Ευρώπης συμμετέχει στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού προγράμματος ANDROMEDA «An EnhaNceD Common InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommanD, Control and CoordinAtion Systems» που έχει στόχο τη διεύρυνση του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών (Common Information Sharing Environment – CISE) με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας για την άμεση και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιτήρηση και φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (GA 833881) με συντονιστή εταίρο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) με το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Το έργο αποβλέπει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την ενσωμάτωση σε ενιαία πλατφόρμα, των συστημάτων λήψης αποφάσεων των φορέων διαχείρισης συνόρων, στα πεδία της επιτήρησης συνόρων και της ασφάλειας (έρευνα και διάσωση, παράνομη μετανάστευση, λαθρεμπόριο, έλεγχος θαλάσσιας κυκλοφορίας, ατυχήματα κλπ.).

Με αφορμή την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος και διευρύνοντας παράλληλα το υποστηρικτικό του έργο προς την ΕΛ.ΑΣ., το ΚΕ.ΜΕ.Α. προμηθεύτηκε και στις 24 Ιουνίου 2020 παρέδωσε σε εκπροσώπους της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης υλικοτεχνικό εξοπλισμό επιτήρησης συνόρων, ενώ διοργάνωσε σχετική συζήτηση για το σχέδιο δράσης, τη χρήση και την επιχειρησιακή χρησιμότητα του εξοπλισμού. 

Ως φορέας υπεύθυνος για το συντονισμό και την πραγματοποίηση των πιλοτικών δοκιμών του προγράμματος, το ΚΕ.ΜΕ.Α προχώρησε στην έναρξη μια σειράς εργασιών για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για πιλοτική δοκιμή με χρονικό ορίζοντα  τον Ιούλιο – Δεκέμβριο 2020.  Στο πλαίσιο των εν λόγω εργασιών εγκαταστάθηκε στο Δέλτα του π. Έβρου πυλώνας ύψους 18 μέτρων πάνω στον οποίο τοποθετήθηκαν ραντάρ επιφανείας, περιστρεφόμενη κάμερα, αισθητήρας AIS, πομποδέκτες και εξοπλισμός μικροκυματικής ζεύξης, η λειτουργία των οποίων θα υποστηρίζεται από αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, πρόσθετος εξοπλισμός παραδόθηκε στη Δ.Α. Αλεξανδρούπολης που περιλαμβάνει κεραίες, εξυπηρετητές, δρομολογητές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και θερμική κάμερα.

Άλλες δύο πιλοτικές δοκιμές πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2020, μια στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Πορτογαλίας (Algarve) και μια στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Ιονίου πελάγους και Αδριατικής θάλασσας. Το έργο διαρκεί 18 μήνες και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2021.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.