Ανακοίνωση 08/06/2012

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους ότι το ΚΕντρο Μελετών Επαγγελματικής Απασχόλησης ΚεΜΕΑ που εμφανίζεται στο διαδίκτυο στην διεύθυνση http://kemea.edu.gr/ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ΝΠΙΔ Κέντρο Μελετών Ασφαλείας – ΚΕΜΕΑ  –  που ιδρύθηκε με τον Ν. 3387/2005, λειτουργεί στα πλαίσια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί αρμόδιο φορέα πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας συμφώνως με την ΚΥΑ 1016/109/183 ΦΕΚ 606 Β 5/3/2012 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.