Ανακοίνωση 05/06/2013

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ενημερώθηκε ότι διακινούνται δημοσιεύσεις, κυρίως στο διαδίκτυο, σχετικά με τη διενέργεια εκπαιδεύσεων και εκπαιδευτικών πακέτων «προσφοράς», διάρκειας λίγων ωρών με «φθηνό κόστος», από διάφορους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης σε ότι αφορά την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». Οι φορείς αυτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις,  επικαλούνται την «πιστοποίησή τους από το ΚΕΜΕΑ» με προφανή σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την αποφυγή εσφαλμένης πληροφόρησης στο θέμα αυτό, ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ουδέποτε αδειοδότησε ή «πιστοποίησε» ή παρείχε κάλυμμα προστασίας ή ανοχής σε οποιοδήποτε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης ή σε  πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και κατάρτισης, διάρκειας μικρότερης των 105 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό.

Επίσης, ουδέποτε αδειοδότησε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης να  επικαλείται ή να υπαινίσσεται ότι έχει πιστοποιηθεί ή αδειοδοτηθεί από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας να διεξάγει πρόγραμμα κατάρτισης, μικρής  διάρκειας, και από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΚΕΜΕΑ.

Το ΚΕΜΕΑ δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος για αυτές τις περιπτώσεις.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.