Διαδικτυακό Συνέδριο Λήξης του έργου ARIADNE2

Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2022

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 διαδικτυακό συνέδριο λήξης του έργου ARIADNE2, που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη διατομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών μεταναστριών και προσφύγων.

Πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020».

Σκοπός του Έργου «ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant / refugee women» είναι η υποστήριξη των στελεχών των νεοσυσταθέντων Γραφείων Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 3 Περιφέρειες στόχους της χώρας (Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία), με ειδική στόχευση την ενίσχυση των διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με θύματα μετανάστριες / γυναίκες πρόσφυγες.

Στην κοινοπραξία του Έργου, που υλοποιεί το ΚΕ.ΜΕ.Α από τις 15 Απριλίου 2020, συμμετέχουν οι φορείς – εταίροι: το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ως Συντονιστής του Έργου, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), ο Δήμος Αθηναίων, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ, η ACTIONAID HELLAS και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν  ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, η Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα Maria Clara Martin και η Διευθύντρια ΚΕ.ΜΕ.Α. Αντιστράτηγος ΕΛΑΣ (ε.α.) Κωνσταντία Κορώνη.

Ακολούθως, εκπρόσωποι από την Κοινοπραξία του Έργου, μέλη γυναικείων οργανώσεων και της πανεπιστημιακής κοινότητας αναφέρθηκαν αναλυτικά στα αποτελέσματα του έργου ARIADNE2, στους άξονες ανάπτυξής του, στα εργαλεία που αναπτύχθηκαν, σχεδιάστηκαν και πιλοτικά δοκιμάστηκαν, καθώς επίσης στις προτάσεις πολιτικής, με στόχο την αποτελεσματικότερη απόκριση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο στις ανάγκες των επιζωσών ενδοοικογενειακής βίας, με έμφαση στις μετανάστριες / γυναίκες πρόσφυγες.

Στις εργασίες του συνεδρίου έλαβαν μέρος περισσότεροι από 230 συμμετέχοντες προερχόμενοι από την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την Κοινωνία των Πολιτών, τα Συμβουλευτικά Κέντρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το προσωπικό ξενώνων προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής Βίας, Γυναικείες Οργανώσεις και άλλους θεσμικούς φορείς.

Οι δράσεις του Έργου ολοκληρώνονται στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.