3ο Ετήσιο Συνέδριο της Δράσης «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας– ΕΥΖΣ 2018»

Στις 12-13 Δεκεμβρίου 2018, το ΚΕ.ΜΕ.Α. διοργανώνει το 3ο ετήσιο συνέδριο της Δράσης: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» www.ciprotection.gr, το οποίο θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του (Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα, πρώην Σχολή Αξιωματικών, αίθουσα εστιατορίου).

Το θεματικό αντικείμενο του Συνεδρίου θα αποτελέσει η προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του τομέα ενέργειας και η ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας στη Ελλάδα.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου (12/12/2018) θα παρουσιαστεί η αποστολή των εμπλεκόμενων Φορέων και των Υποδομών του τομέα ενέργειας (ηλεκτρισμός, αέριο και πετρέλαιο) και ο ρόλος τους στην ασφάλεια του συστήματος (παραγωγή, μεταφορά και διανομή).  Την δεύτερη ημέρα (13/12/2018) θα παρουσιαστούν Μελέτες Περίπτωσης (case studies) με ανάλυση περιστατικών/συμβάντων ασφαλείας, που έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των Υποδομών, οι τρόποι διαχείρισης, μαθήματα που κατανοήθηκαν (lessons learned) και ενσωματώθηκαν στην πολιτική και στις πρακτικές ασφάλειας του κάθε Οργανισμού/Υποδομής.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο εν λόγω Συνέδριο, όπου για τη συμμετοχή σας μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον στο cip@kemea-research.gr .

 

 

 eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

 

 op

 

 Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.