Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 3ης Περιόδου 2017 των επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας’’

 
Στην 3η Εξεταστική Περίοδο 2017 συμμετείχαν 1.000 υποψήφιοι, από τους οποίους 938 ολοκλήρωσαν επιτυχώς.
 
Τα αποτελέσματα μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην παρακάτω διαδρομή: http://info.kemea.gr
 
Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον ΑΦΜ και τουλάχιστον τα τρία πρώτα γράμματα  του επωνύμου και του ονόματός τους με κεφαλαίους χαρακτήρες, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
 
Α.Φ.Μ. 000000000
Επώνυμο ΑΝΤ
Όνομα ΓΕΩ
 
Στη συνέχεια να επιλέξουν το πλαίσιο ελέγχου “CAPTCHA” και μετά να επιλέξουν “Αναζήτηση”.
 
Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της 3ης Περιόδου 2017 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις επάρκειάς τους, ως εξής:
 
• Όσοι δήλωσαν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, θα τους σταλεί στις διευθύνσεις που δήλωσαν στην αίτηση για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
 
 
• Όσοι δήλωσαν αυτοπροσώπως, θα τις παραλάβουν από τις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. , Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα (έναντι νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν) κατά το χρονικό διάστημα 09 – 10 Αυγούστου 2017 και ώρες 09:00 – 16:00, επιδεικνύοντας το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής της βεβαίωσης επάρκειας από τον επιτυχόντα, αυτή μπορεί να παραληφθεί από οικείο του πρόσωπο, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.