ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαίδευση για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (μεταφορών και ενέργειας). Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2017

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 η Εκπαίδευση για την Προστασία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, διάρκειας τριών (3) ημερών, που υλοποιήθηκε με την επιμέλεια του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο ξενοδοχείου GRAND HOTEL PALACE στη Θεσσαλονίκη. Η Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς και 25% από εθνικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020).

Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της ασφάλειας των Κρίσιμων Υποδομών  (μεταφορών και ενέργειας) της χώρας μας, μέσω μίας ειδικά σχεδιασμένης εκπαίδευσης, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών καθώς και στην αύξηση της ετοιμότητας των επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των εθνικών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν σαράντα εννέα (49) Εκπρόσωποι από είκοσι τρία (23) συναρμόδια υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Βορείου Ελλάδας που σχετίζονται με την προστασία των μεταφορών και της ενέργειας

 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Υπουργείο Υγείας
 • Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης (Υ.Π.Α.)
 • Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (FRAPORT)
 • Αερολιμένας Καβάλας (Υ.Π.Α.)
 • Αερολιμένα Κέρκυρας (FRAPORT)
 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσ-κης Άγιος Παύλος
 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσ-κης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Δ.Ε.Η.
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Εγνατία Οδός
 • ΕΔΑΘΕΣΣ (φυσικό αέριο)
 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
 • Ελληνική Αστυνομία
 • ΕΛ.ΠΕ.
 • Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
 • Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Πυροσβεστικό Σώμα
 • ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • FRAPORT GREECE

 

Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα διαδραστικό και στοχευμένο πρόγραμμα οι θεματικές ενότητες του οποίου αφορούσαν:

 • Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Υ.Ζ.Σ.
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Τρωτότητας Υ.Ζ.Σ.
 • Σχέδιο Ασφάλειας Λειτουργίας Υ.Ζ.Σ.
 • Θέματα Προστασίας (Safety) Y.Ζ.Σ.
 • Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
 • Αδιάλειπτη Λειτουργία Υ.Ζ.Σ.

 

Κατά την τελευταία ημέρα, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, εργαζόμενοι σε ομάδες, σε μία Άσκηση Ετοιμότητας επί Χάρτου (Tabletop Exercise) σε θέματα προστασίας Υ.Ζ.Σ.

 

Στο πλαίσιο της Δράσης, το ΚΕΜΕΑ έχει μέχρι στιγμής υλοποιήσει:

 • Μία εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Αθήνα (Μάϊος 2017)
 • Μία Τομεακή Εκπαίδευση για την προστασία των μεταφορών στην Αθήνα (Ιούνιος 2017)
 • Μία Εκπαιδευτική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη (31/10/2017)

Η δράση θα συνεχιστεί με:

 • Μία τομεακή εκπαίδευση για την προστασία της ενέργειας στην Αθήνα.
 • Ένα συνέδριο λήξης στην Αθήνα.

 

funding

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.