3ο Συνέδριο Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

Το KE.ME.A., στο πλαίσιο του έργου «Στοχευμένες δράσεις για την αύξηση της προστασίας των Εθνικά χαρακτηρισμένων Ευρωπαικών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Ε.Υ.Ζ.Σ.» το οποίο υλοποιεί με τη χρηματοδότησητου Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας), διοργάνωσε  το διάστημα 12-13/9/2018 στις εγκαταστάσεις του το 3ο ετήσιο Συνέδριο με θεματικό αντικείμενο την προστασία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στον Τομέα της Ενέργειας, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας σε ενέργεια.

Το συνέδριο παρακολούθησαν περίπου διακόσια (200) άτομα από τριανταπέντε (35) υποδομές, σαράντα (40) δημόσιους φορείς και δεκαπέντε ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς.  Χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Κατερίνα Παπακώστα και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. Παρευρέθησαν εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) ο Διοικητής κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθ. κ. Ευθύμιος Λέκκας και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΕΑ ο κ. Χρήστος Μαντζιώρος.  Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ.Γιάννης Ταφύλλης, o  οποίος μετέφερε και το ενδιαφέρον της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κας  Όλγας Γεροβασίλη για τα αποτελέσματα του Συνεδρίου. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν τις τριάντα (30) παρουσιάσεις του διημέρου συμμετείχαν λειτουργοί και διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, στελέχη οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας στον Τομέα Ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων και οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που εμπλέκονται στην προστασία των κρίσιμων υποδομών (δημόσιοι φορείς ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων) καθώς και υπεύθυνοι για την ασφάλεια των υποδομών αυτών.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου (Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018) παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες των Υποδομών του Τομέα Ενέργειας (ηλεκτρισμός, αέριο και πετρέλαιο) και ο ρόλος των λειτουργών, διαχειριστών και των εμπλεκόμενων Φορέων στην ασφάλεια του συστήματος σε όλο του τον κύκλο (παραγωγή, μεταφορά και διανομή).  Την δεύτερη ημέρα (13 Δεκεμβρίου 2018) έγινε αναφορά και ανάλυση περιστατικών/συμβάντων ασφάλειας, που επηρεάζουν τη λειτουργία των Υποδομών, παρουσιάστηκαν τρόποι  διαχείρισης και μαθήματα που κατανοήθηκαν (lessons learned) και ενσωματώθηκαν στην πολιτική και τις πρακτικές ασφάλειας των Υποδομών του Τομέα.

Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία επικοινωνίας και ενημέρωσης του συνόλου σχεδόν των επαγγελματιών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των υποδομών της ενέργειας και ειδικότερα στους υπεύθυνους κειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των δικτύων.

 

Φωτογραφικό υλικό

(κάντε κλικ στην φωτογραφία για μεγέθυνση)

group

 

 

 eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

 

 op

 

 Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.