SAFECARE 2ο Συνέδριο Ευαισθητοποίησης

 

 

Πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν οι κυβερνο-φυσικές απειλές για την υποδομή υγειονομικής περίθαλψης

 

Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021,η Κοινοπραξία του Έργου SAFECARE διοργάνωσε τη 2η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης με στόχο την παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Το SAFECARE (αριθμός επιχορήγησης 787002) είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει λύσεις που θα βελτιώσουν τη φυσική και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με απρόσκοπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η εκδήλωση προέδρευσε από τον κ. Philippe Tourron, από τον τομέα Δημόσιας Βοήθειας – Νοσοκομείο Μασσαλίας και συντονιστή του έργου και αυτό αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια εις βάθος γνώση όπως επίσης να συμβάλει στις συζητήσεις σχετικά με τις βασικές τεχνολογικές τάσεις, βέλτιστες πρακτικές, αναδυόμενες απειλές και άλλα συναφή θέματα στον τομέα της ασφάλειας των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκδήλωσης, οι βασικοί ομιλητές από τον τομέα του κυβερνοχώρου και της φυσικής ασφάλειας παρείχαν διορατικές παρουσιάσεις που κάλυψαν διάφορα θέματα..Μετά την επισκόπηση του έργου από την Δρ. Isabel Praca (ISEP- Σχολή ψηφιακών μηχανικών), ο Δρ Αθανάσιος Δρούγκας (ENISA-Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια),έδωσε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των δραστηριοτήτων του (ENISA-Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια). Η παρουσίαση του Δρ Γεώργιου Θεοδωρίδη(JRC-Κοινό Κέντρο Ερευνών) επικεντρώθηκε στην προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας και ιδιαίτερα στις τελευταίες απειλές και προσεγγίσεις που προέκυψαν στον τομέα αυτό. Τέλος, η κ.Nina Olesen (ECSO- Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) υπέβαλε λεπτομερή παρουσίαση του πλαισίου πολιτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των συστημάτων στον κυβερνοχώρο. Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στις επιδείξεις λύσεων ασφαλείας που προάγει το έργο SAFECARE. Αυτό το ζωτικής σημασίας γεγονός,επέτρεψε σε όλους τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν άμεσα τις νέες τεχνολογίες και τις νέες προσεγγίσεις που προωθεί η κοινοπραξία του έργου, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη απειλών, η ανίχνευση τους, η αντιμετώπιση περιστατικών και ο μετριασμός των επιπτώσεων σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης.Ο κ. David Lancelin (AIRBUS Cybersecurity) και ο Δρ Barry Norton (Milestone Systems A/ S) παρείχαν τεχνικές επιδείξεις, αντίστοιχα, λύσεων κυβερνοασφάλειας και φυσικής ασφάλειας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SAFECARE, ενώ ο κ. Francesco Lubrano (LINKS foundation) παρείχε μια λεπτομερή επίδειξη ολοκληρωμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Οι επιδείξεις αυτές δεν περιλάμβαναν μόνο την παρουσίαση του τελικού εργαλείου, αλλά και την παρουσίαση των κύριων διαδικαστικών και τεχνικών πτυχών που έχουν ληφθεί υπόψη για την επίτευξή του.

Το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης αποτελούνταν από ένα διαδραστικό διάλογο αναπαράστασης, που συντονίστηκε από τον κ. Philippe Tourron, καλύπτoντας πιθανά θέματα ασφαλείας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της καθημερινής πρακτικής λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Διάφορα διαδραστικά ερωτηματολόγια μοιράστηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω μιας κοινής συνομιλίας για τη συλλογή αντιδράσεων σχετικά με περιστατικά διαχείρισης κρίσεων κατά τη διάρκεια προσομοίωσης μιας επίθεσης. Μόλις ελήφθησαν οι απαντήσεις, αυτές συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία προκειμένου να εξαχθούν τα κύρια αποτελέσματα, τα οποία με τη σειρά τους μοιράστηκαν και αναλύθηκαν. Αν και όλες οι απαντήσεις ήταν ανώνυμες, αυτή η διαδραστική συνεδρία επέτρεψε στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις λύσεις ασφάλειας των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας για τον άλλον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια αποδοτική ενότητα συζήτησης και ερωτήσεων την οποία διαχειρίστηκε η Δρ Βασιλική Μαντζάνα (ΚΕΜΕΑ), η οποία επέτρεψε στους συμμετέχοντες να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις ασφαλείας που προάγει το έργο  SAFECARE και παρουσιάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.