ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκπαίδευση για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του Τομέα της Ενέργειας. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2018

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018 η Εκπαίδευση για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του Τομέα της Ενέργειας, που οργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στις εγκαταστάσεις του. Η Εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς και 25% από εθνικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020).

Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της ασφάλειας των Κρίσιμων Υποδομών της χώρας μας, μέσω μίας ειδικά σχεδιασμένης εκπαίδευσης, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών καθώς και στην αύξηση της ετοιμότητας των επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία τους.

Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν πενήντα τρία (53) στελέχη προερχόμενα από είκοσι τέσσερα (24) συναρμόδια υπουργεία, διαχειριστές ενέργειας, τοπική αυτοδιοίκηση  και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με την προστασία των Υποδομών Ενέργειας:

 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 • Ελληνική Αστυνομία
 • Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
 • Πυροσβεστικό Σώμα
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Δήμος Αθηναίων
 • Δήμος Πειραιά
 • Γενικό Νοσοκομείο ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’
 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
 • Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
 • Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
 • Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)
 • Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.)
 • Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (Ε.Δ.Α.Α.)
 • Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.)
 • Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.)
 • FRAPORT GREECE

Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα διαδραστικό και στοχευμένο πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώθηκε στις θεματικές ενότητες:

 • Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Υ.Ζ.Σ.
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Τρωτότητας Υ.Ζ.Σ.
 • Σχέδιο Ασφάλειας Λειτουργίας Υ.Ζ.Σ.
 • Θέματα Προστασίας (Safety) Y.Ζ.Σ.
 • Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
 • Αδιάλειπτη Λειτουργία Υ.Ζ.Σ.

 

Την τελευταία ημέρα, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε μία Άσκηση Ετοιμότητας επί Χάρτου (Tabletop Exercise) κατά την οποία κλήθηκαν, μέσω ειδικά προσομοιωμένων σεναρίων, να διαχειριστούν περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών.

 

Το  ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει υλοποιήσει τo σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιασθεί στο πλαίσιο της Δράσης:

 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Αθήνα (Μάϊος 2017)
 • Εκπαίδευση για την προστασία των Υ.Ζ.Σ. (Μεταφορές) στην Αθήνα (Ιούνιος 2017)
 • Εκπαίδευση για την προστασία των Υ.Ζ.Σ. (Μεταφορές και Ενέργεια) στη Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 2017)
 • Εκπαιδευτική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 2017)
 • Εκπαίδευση για την προστασία των Υ.Ζ.Σ. (Ενέργεια) στην Αθήνα (Φεβρουάριος 2018)

Η δράση θα ολοκληρωθεί την 29η Μαρτίου με το Συνέδριο Λήξης στην Αθήνα.

 

funding

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.