Διευκρινίσεις για την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2

Αθήνα 7 Αυγούστου 2017,

“Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας” στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Δράσης υπ ‘αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο “Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας” μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 18/8/2017, 17:00′ στο email: cip@kemea-research.gr Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα υποβληθούν θα αναρτηθούν στο site του ΚΕΜΕΑ την 25/8/2017.

Αναλυτικά η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού επισυνάπτεται εδώ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.