Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου XENIOS

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΚΕΜΕΑ στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, και συγκεκριμένα στο έργο με διακριτικό τίτλο «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων – XENIOS» (κωδικός MIS 5031806), το οποίο εμπίπτει στο τομέα προτεραιότητας «2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες» και σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω έργου, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις ειδικοτήτων :

  1. Νέα θέση εργασίας 3 (1): Ερευνητής/ ερευνήτρια , με ειδικότητα στην Πληροφορική και μεταπτυχιακές σπουδές στην επεξεργασία πολυμεσικής πληροφορίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλγορίθμων, την επεξεργασία ψηφιακών σημάτων, τη σύντηξη δεδομένων, την αναγνώριση και ιχνηλάτηση αντικειμένων σε πολυμεσικό υλικό, τις ασύρματες επικοινωνίες, καθώς και την ολοκλήρωση συστημάτων πληροφορικής. Επιθυμητή η εμπειρία σε προγραμματισμό (π.χ. MATLAB, Python, C, C++, κλπ.),  η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς. Κατοχή Διδακτορικού τίτλου και επιστημονικές δημοσιεύσεις θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.
  1. Νέα θέση εργασίας 4 (1): Ερευνητής/ερευνήτρια, με ειδικότητα Γεωγράφου και μεταπτυχιακές σπουδές στις Φυσικές Καταστροφές. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση και παραγωγή 3D ψηφιακών μοντέλων, και. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει πιστοποίηση χειριστή ΣμηΕΑ (πολυκοπτέρου κλάσης Β και Γ). Επιθυμητή η εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα που εμπίπτουν στους παραπάνω τομείς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αίτηση συνεργασίας, όπου θα πρέπει να αναφέρουν την θέση εργασίας που τους ενδιαφέρει (π.χ. Νέα θέση εργασίας 3) και βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το προτεινόμενο πρότυπο). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr (υπ’ όψιν  κ. Γ.Ευτυχίδη) με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 21/04/2020 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00- 13.00 στο τηλέφωνο 210 771 0805 εσωτ. 339

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.