Προκήρυξη Δύο (2) Θέσεων Ειδικών Συνεργατών για το Ευρωπαϊκό Έργο SSEE

Αντικείμενο του Έργου SSEE είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και των πρώτων ανταποκριτών στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την έγκαιρη αναγνώριση και την πρόληψη απειλών ΧΒΡΠ-Ε και η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων ΧΒΡΠ-Ε που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι οι κάτωθι:

1.  βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού των Αρχών Επιβολής του Νόμου και ειδικότερα των ειδικών μονάδων και των ανταποκριτών πρώτης γραμμής σε περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε.,

2. ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των ανταποκριτών πρώτης γραμμής σε Ελλάδα και Κύπρο και

3. ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας κρίσιμων υποδομών σε απειλές ΧΒΡΠ-Ε.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος το ΚΕ.ΜΕ.Α. προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών- συντελεστών εκπαιδευτικού υλικού. Η μία αφορά ειδικό σε θέματα ΧΒΡΠ και η δεύτερη ειδικό σε θέματα Εκρηκτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο απαιτούμενων προσόντων μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr ; με αναφορά στο θέμα: «θέση ειδικού συνεργάτη για το Έργο SSEE».

Για περισσότερες διευκρινήσεις παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό συνεργάτη του Κέντρου κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο (2107481630- εσ. 348 και tkaratrandos@gmail.com).

Σχετικά έγγραφα

Προφίλ Ειδικού σε ΧΒΡΠ  

Προφίλ Ειδικού σε Εκρηκτικά

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.