Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 1ης Περιόδου 2017 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Στην 1η Εξεταστική Περίοδο 2017 συμμετείχαν 1.583 υποψήφιοι, από τους οποίους 1.490 ολοκλήρωσαν επιτυχώς.

Τα αποτελέσματα μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην παρακάτω διαδρομή: http://info.kemea.gr

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θα πρέπει να πληκτρολογήσουν το ΑΦΜ και με κεφαλαίους χαρατήρες, τουλάχιστον, τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου και του ονόματος τους, ως εξής:

 

Α.Φ.Μ. 000000000
Επώνυμο ΑΝΤ
Όνομα ΓΕΩ

 

Στη συνέχεια να επιλέξουν το πλαίσιο ελέγχου “CAPTCHA” και μετά να επιλέξουν “Αναζήτηση”.

Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της 1ης Περιόδου 2017 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», θα παραλάβουν άμεσα τις βεβαιώσεις επάρκειας τους, κατά τον τρόπο που είχαν επιλέξει στην αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και ύστερα από ενημέρωση που θα λάβουν, μέσω προσωπικού μηνύματος (SMS).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.