Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

ΔT: Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την κατάρτιση - εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα «Train the trainers,... Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019 Εκπαιδευτική δράση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα «Train the trainers, Step I» (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Φάση 1η). Συμμετείχαν 28 στελέχη των Εθνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου των Κ-Μ της Ε.Ε., συνεργαζόμενων με τη CEPOL τρίτων...
Διοργάνωση Πιλοτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης με τίτλο: «Μετανάστευση, Διαχείριση Συνόρων και Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠ Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 Αθήνα, 23-27/09/2019   Το Πρόγραμμα διοργανώνεται από το KE.ME.A., υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC)   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του (Λ. Μεσογείων 96, Πρώην Σ.Α.Ε.Α.) το ...
Προμήθεια πακέτων λογισμικού - Συνοπτικός διαγωνισμός Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου - ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών...
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών έργου πρασίνου στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου... Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του...
Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υπεύθυνου ο... Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου... Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου υπεύθυνου οικονομικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των φορέων επιβολής του νόμου για την αναγνώριση και ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμμετοχή του KEMEA στο ερευνητικό έργο SecureGas, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας και της ανθεκ... Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 Το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ και του σχεδίου της για την επίτευξη των ποσοστών μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Κατέχει ήδη σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) είναι εταίρος της ερευνητικής κοινοπραξίας για την υλοποίηση  του ευρωπαϊκού έργου «Security of Air Transport Infrastructures of Europe (SATIE)» (GA.832969), στο πλαίσιο της θεματικής Ενότητας «Ασφαλείς Κοινωνίες» του προγράμματος Horizon 2020 για την...

Ο Αν. Διευθυντής ασκεί τις εξής αρμοδιότητες

• Είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντή και τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος.

• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α. ή το Δ.Σ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon