Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης 3ης Περιόδου 2019, Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας... Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 Στις 12 & 13 Οκτωβρίου 2019 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2019 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στο Νομό Αττικής, στο Νομό Θεσσαλονίκης και...
ANDROMEDA: Μια νέα Ερευνητική Πρωτοβουλία για την Εποπτεία και την Ασφάλεια των Ευρωπαϊκών Συνόρων Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 Το Ερευνητικό Έργο ANDROMEDA: An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control & Coordination Systems  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. To 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε...
Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την κατάρτιση - εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα “Εκπαίδευση ... Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκπαιδευτική δράση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα «Train the trainers, Step IΙ» (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Φάση 2η). Συμμετείχαν 26 στελέχη των Εθνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου των Κ-Μ της Ε.Ε., συνεργαζόμενων...
Πρόσκληση υποβολής Προσφορών για τη διαμόρφωση εξωτερικού χώρου στο πλαίσιο της Δράσης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για... Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της από 16/09/2019 δημοσίευσης Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού...
Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής... Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνει τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 2ης Περιόδου 2019 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ε... Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 2ης Περιόδου 2019  των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Π...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Δημιουργία Οπτικοποιημένων Σεναρίων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των... Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Δημιουργία Οπτικοποιημένων Σεναρίων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».   Το...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου... Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου ως Συντονιστή Ομάδας Άσκησης στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των φορέων επιβολής του νόμου για την...

Ο Αν. Διευθυντής ασκεί τις εξής αρμοδιότητες

• Είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντή και τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος.

• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α. ή το Δ.Σ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon