Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ''Π... Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2022   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο...
Ανακοίνωση προγράμματος Α’ εξαμήνου 2022, για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό... Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο...
Δελτίο Τύπου για CWA στην Αξιολόγηση επιχειρησιακών ασκήσεων στο πλαίσιο του έργου STRATEGY Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2021   To KE.ME.A. συμμετέχει ως εταίρος της κοινοπραξίας στο ευρωπαϊκό Η2020 έργο «Facilitating EU pre-Standardization process Through stReamlining and vAlidating inTeroperability in systems and procEdures involved in the crisis manaGement cYcle - STRATEGY» το οποίο σχετίζεται με την προτυποποίηση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Στο...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕ.ΜΕ.Α. διαφόρων ειδικοτήτων 20/12/2021 Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2021   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Βίαιος εξτρεμισμός... Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2021   To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση». Η Δράση εντάσσεται στο...
Δελτίο Τύπου Ερευνητικού Έργου SILVANUS Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 13 Δεκεμβρίου 2021 SILVANUS: Το νέο Ευρωπαϊκό Green Deal έργο για την διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, την ανθεκτικότητα των δασών και την κλιματική αλλαγή. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θεματικό τομέα EU Horizon 2020 Green Deal Preventing Wildfires  με συντονιστή το Πανεπιστήμιο...
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ... Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, (ΚΕ.ΜΕ.Α.) κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/2021, (ΦΕΚ 5673/Β/4-12-2021)  (για να...
Ανακοίνωση εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό... Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2021   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο ε...
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και ΧΒΡΠ α... Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 Αθήνα 30 Νομεβρίου 2021   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και ΧΒΡΠ απειλών στο πλαίσιο του...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Βίαιος εξτρεμισμός και... Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση». Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 3ης Περιόδου 2021 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ... Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 3ης Περιόδου 2021 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό...
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ''Π... Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2021 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε.5 «Πιλοτική δοκιμή σε θέματα... Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε.5 «Πιλοτική δοκιμή σε θέματα Αστυνομικής Διαμεσολάβησης» της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής...
Διαδικτυακό Συνέδριο Γνωριμίας με το έργο ARIADNE2 5 Οκτωβρίου 2021 Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακό συνέδριο γνωριμίας με το έργο ARIADNE2, που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη διατομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και...
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ... Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, (ΚΕ.ΜΕ.Α.) κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 60400/2021, (ΦΕΚ 4577/Β/3-10-2021)  (για να δείτε...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ                      
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας ».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του Ν. 3387/2005 Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 224/12-09-2005).
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ    τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 22)», όπως αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 6 του Ν.1400/1983 (ΦΕΚ Α’ 156), σύμφωνα με τις οποίες η προκήρυξη  διαγωνισμού ή επιλογής για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού σε κρατικά  νομικά πρόσωπα  ιδιωτικού δικαίου γίνεται με κοινή απόφαση του  Υπουργού Προεδρίας της  Κυβέρνησης και του  αρμόδιου Υπουργού και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να παρέχει την έγκρισή του για την έκδοση της προκήρυξης μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό.
3.- Τις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.- Το υπ΄αριθμ. 43328/23-11-2005 έγγραφο του ΑΣΕΠ περί εξαιρέσεως του ΚΕ.ΜΕ.Α από την διαδικασία προσλήψεων του ερευνητικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ .
5.- Την υπ΄αριθμ. 96/5-12-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α «Περί προκήρυξης μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφαλείας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου».
6.- Την υπ’ αριθμ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α.
7.- Τις αποφάσεις  1351/1992, 1542/1995, 1894/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8.- Την υπ΄ αριθ. 243/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
9.- Το γεγονός ότι η υπ’ αριθ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξη εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 1232/1982 και ως εκ τούτου η έκδοση της είναι μη νόμιμη.
10.- Τα πρακτικά της υπ’ αριθ. 203 από 18-7-2013 Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α..
11.- Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την έκδοση της ως άνω προκήρυξης είναι σύντομο (εύλογο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου που την εξέδωσε και κάθε μεταγενέστερης πράξης της Διοίκησης που εκδόθηκε με βάση την ανωτέρω προκήρυξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α
 Ο Πρόεδρος
Καθ. Μιχάλης Τσινισιζέλης

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon