Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ... Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 Αθήνα 27/8/2021   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνει το Πρόγραμμα Διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν ανα...
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και ΧΒΡΠ απειλών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερε... Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση τρομοκρ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οπτικοακουστικό υλικό Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021 Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και λαμβάνοντας υπόψη:   Tον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου...
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ''Π... Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 1ης Περιόδου 2021 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ... Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 1ης Περιόδου 2021  των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση... Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες πε...
Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.4 της Πράξης:... Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.4 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασ...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών αξιολόγησης της Πράξης: “Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Δια... Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών αξιολόγησης της Πράξης: “Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά”, ΟΠ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε. 5 «Πιλοτική δοκιμή σε θέματα... Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε. 5 «Πιλοτική δοκιμή σε θέματα Αστυνομικής Διαμεσολάβησης» της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοιν...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕ.ΜΕ.Α. διαφόρων ειδικοτήτων 13/7/2021 Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα,...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε. 4 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη... Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε. 4 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επι...
Ολοκλήρωση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό... Τρίτη, 06 Ιουλίου 2021 Σε συνέχεια της από 18/06/2021 κοινής ανακοίνωσης, Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε στις 04/07/2021, η 1η Περίοδος 2021 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Βίαιος εξτρεμισμός και... Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση». Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού...
Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.4 της ... Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.4 της Πράξης: "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε.4 & Π.Ε.5 της Πράξης: ¨Ολο... Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε.4 & Π.Ε.5 της Πράξης: "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ                      
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας ».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του Ν. 3387/2005 Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 224/12-09-2005).
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ    τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 22)», όπως αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 6 του Ν.1400/1983 (ΦΕΚ Α’ 156), σύμφωνα με τις οποίες η προκήρυξη  διαγωνισμού ή επιλογής για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού σε κρατικά  νομικά πρόσωπα  ιδιωτικού δικαίου γίνεται με κοινή απόφαση του  Υπουργού Προεδρίας της  Κυβέρνησης και του  αρμόδιου Υπουργού και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να παρέχει την έγκρισή του για την έκδοση της προκήρυξης μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό.
3.- Τις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.- Το υπ΄αριθμ. 43328/23-11-2005 έγγραφο του ΑΣΕΠ περί εξαιρέσεως του ΚΕ.ΜΕ.Α από την διαδικασία προσλήψεων του ερευνητικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ .
5.- Την υπ΄αριθμ. 96/5-12-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α «Περί προκήρυξης μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφαλείας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου».
6.- Την υπ’ αριθμ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α.
7.- Τις αποφάσεις  1351/1992, 1542/1995, 1894/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8.- Την υπ΄ αριθ. 243/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
9.- Το γεγονός ότι η υπ’ αριθ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξη εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 1232/1982 και ως εκ τούτου η έκδοση της είναι μη νόμιμη.
10.- Τα πρακτικά της υπ’ αριθ. 203 από 18-7-2013 Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α..
11.- Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την έκδοση της ως άνω προκήρυξης είναι σύντομο (εύλογο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου που την εξέδωσε και κάθε μεταγενέστερης πράξης της Διοίκησης που εκδόθηκε με βάση την ανωτέρω προκήρυξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α
 Ο Πρόεδρος
Καθ. Μιχάλης Τσινισιζέλης

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon