Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διοργανώνει την 19η και την 20η Δεκεμβρίου 2017 στο Κτήριο της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 2ο Συνέδριο του έργου «Στοχευμένες Δράσεις για την αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των εθνικών κρίσιμων υποδομών σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικά και γεωπολιτικά περιβάλλον  δημιουργούν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα ασφάλειας των υποδομών και των ενδιαφερομένων μερών για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το Συνέδριο αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση του ΚΕ.ΜΕ.Α, σε εθνικό επίπεδο στο αντικείμενο της προστασίας των κρίσιμων υποδομών και για τον λόγο αυτόν έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε τόσο οργανωτικά όσο και επιστημονικά τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων αλλά και να υποστηρίξουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες και ευκαιρίες για συνεργασία.

Η ενεργή συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου είναι απαραίτητη για την επιτυχία της κοινής αυτής προσπάθειας και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν οι προοπτικές της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδίδονται online από το κανάλι YouTube του έργου με live streaming από τη διεύθυνση https://goo.gl/7oDwhG

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon