Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017

 

Εναρκτήριο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Έργου «PROACTIVE: Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς»

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκα την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»), το Εναρκτήριο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «PROACTIVE: Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς», στην εταιρική σύμπραξη του οποίου συμμετέχουν το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ως Συντονιστής του Έργου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), η ΑμΚΕ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ - ομάδα του Εθνικού Παρατηρητή του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και η εταιρεία CMT PROOPTIKI.

Σκοπός του Έργου PROACTIVE είναι η παροχή εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικό προσωπικό «πρώτη γραμμής», εστιάζοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην εφαρμογή πολιτικών πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού της ευάλωτης ομάδας των Ρομά.

 

Μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός συμμετοχικού μοντέλου κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, το Έργο αποβλέπει στην ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού ως αναπόσπαστου κρίκου της κοινωνικής αλυσίδας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εκπαιδευμένων κοινωνικών διαμεσολαβητών Ρομά.

Το Έργο PROACTIVE είναι διετές (ημ/νια έναρξης: 15 Νοεμβρίου 2016 - ημ/νια λήξης: 15 Νοεμβρίου 2018) και κεντρικοί άξονές του είναι:

  • Διερεύνηση στάσεων - αντιλήψεων των Ρομά ως προς τους αστυνομικούς, καθώς και των αστυνομικών σε σχέση με τους Ρομά, σε 4 περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Πελοπόννησο, Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία), με σκοπό τη διαμόρφωση μιας στοχευμένης μεθοδολογικής προσέγγισης.
  • Εκπαίδευση 360 αστυνομικών «πρώτης γραμμής» σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, σε περιοχές της Ελλάδας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, ως συν-εκπαιδευτών των αστυνομικών, κοινωνικών διαμεσολαβητών Ρομά εκπαιδευμένων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος ROMED.
  • Πιλοτική παρέμβαση: Δημιουργία Τοπικών Ομάδων Δράσης σε 2 επιλεγμένες περιοχές - στόχους με σκοπό την προώθηση ζητημάτων προληπτικής ασφάλειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών, εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων Ρομά και του εκπαιδευμένου αστυνομικού προσωπικού.
  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης με έμφαση στη συμπεριφορική αλλαγή του αστυνομικού προσωπικού και των μελών των κοινοτήτων Ρομά που συμμετείχαν σε αυτή, ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις, στάσεις και αντιλήψεις.
  • Υποβολή συστάσεων πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εφαρμογής συμμετοχικών δράσεων προληπτικής ασφάλειας.

Στο Εναρκτήριο Συνέδριο του Έργου, σκοπός του οποίου ήταν η πρώτη δημόσια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τους ειδικούς στόχους και τις επιμέρους δράσεις του, συμμετείχαν εκπρόσωποι Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών, αστυνομικά στελέχη, εκπρόσωποι κοινοτήτων Ρομά, κοινωνικοί διαμεσολαβητές Ρομά, επιστήμονες με ειδίκευση στα συναφή γνωστικά πεδία και μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανθρώπινων Πόρων / Α.Ε.Α. κ. Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά κα Αικατερίνη Γιάντσιου, η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία Γιαννακάκη, ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Βασίλειος Γκρίζης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. κ. Περικλής Τζιάρας.

 

Σημειώνεται ότι το Έργο PROACTIVE εντάσσεται στο Πρόγραμμα REC ("Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 - 2020") της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης JUST/2015/RDIS/AG/DISC της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιλέχθηκε κατόπιν πανευρωπαϊκής διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Το Έργο PROACTIVE συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το υπόλοιπο 20% του προϋπολογισθέντος κόστους για την υλοποίησή του καλύπτεται από ίδιους πόρους της εταιρικής του σύμπραξης.

 

Χαιρετισμός κ. Θεοδωρακόπουλου

Χαιρετισμός κας Γιάντσιου

Χαιρετισμός κας Γιαννακάκη

 

pic1 

pic2

pic3

 pic4

pic5

pic6

pic7

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon