Αθήνα 7 Ιουνίου 2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, διάρκειας επτά (7) ημερών, που υλοποιήθηκε με την επιμέλεια του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στις εγκαταστάσεις του. Η Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς και 25% από εθνικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020).

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η δημιουργία ενός Ειδικού Μητρώου Εκπαιδευτών που θα αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες Εκπαιδεύσεις, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών, της χώρας μας.

Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν τριάντα (30) Εκπρόσωποι από συναρμόδια υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Αττικές Διαδρομές
 • Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 • Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 • Ελληνική Αστυνομία
 • Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
 • Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
 • Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Πυροσβεστικό Σώμα
 • ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • WIND HELLAS

Κατά τη διάρκεια των επτά (7) ημερών της Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό και στοχευμένο πρόγραμμα:

25&26 Μαΐου: Οι δύο πρώτες ημέρες του προγράμματος επικεντρώθηκαν σε Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

29&30 Μαΐου: Κατά την 3η και 4η ημέρα αναπτύχθηκαν έξι (6) θεματικές ενότητες που άπτονται της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.)

 • Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Υ.Ζ.Σ.
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Τρωτότητας Υ.Ζ.Σ.
 • Σχέδιο Ασφάλειας Λειτουργίας Υ.Ζ.Σ.
 • Θέματα Προστασίας (Safety) Y.Ζ.Σ.
 • Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
 • Αδιάλειπτη Λειτουργία Υ.Ζ.Σ.

31 Μαΐου: Την 5η ημέρα, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε μία Άσκηση Ετοιμότητας επί Χάρτου (Tabletop Exercise) σε θέματα προστασίας Υ.Ζ.Σ..

1&2 Ιουνίου: Τις δύο τελευταίες ημέρες, όλοι οι διδασκόμενοι Εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία, εργαζόμενοι σε ομάδες, να προετοιμάσουν και παρουσιάσουν τις μικροδιδασκαλίες τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προγραμματίζει:

 • Δύο τομεακές εκπαιδεύσεις (μία στις μεταφορές και μία στην ενέργεια) στην Αθήνα.
 • Μία εκπαίδευση (μεταφορές και ενέργεια) στη Θεσσαλονίκη.
 • Μια ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη.
 • Ένα Συνέδριο Λήξης στην Αθήνα.

 

funding

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020023 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon