Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 263 από 15/06/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του, ανακοινώνει την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για δύο θέσεις διοικητικής υποστήριξης της δράσης (ενός στελέχους γραμματειακής υποστήριξης και ενός στελέχους λογιστικής-οικονομικής υποστήριξης). Τα επιλεχθησόμενα στελέχη θα απασχοληθούν στα δύο έργα της Δράσης («Πραγματοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών» και «Έκδοση εγχειριδίου για πρόσληψη της ριζοσπαστικοποίησης»), έως και την ολοκλήρωσή της, ήτοι έως 15.10.2016.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τις θέσεις των στελεχών γραμματειακής και λογιστικής-οικονομικήςυποστήριξης οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν αντίστοιχα τα κάτωθι προσόντα:

 

1.Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης

 

Βασικά προσόντα

 

 • Πτυχίο ή δίπλωμα γραμματέα διεύθυνσης, από δημόσια ή ιδιωτική πιστοποιημένη σχολή γραμματέων.
 • Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, σε θέση γραμματειακής υποστήριξης.
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003).
 • Πιστοποιημένη γνώση (π.χ. ECDL) χρηστικής ικανότητας πληροφοριακών συστημάτων (λειτουργικά συστήματα Windows ή/και Linux ή/και MacOS, εφαρμογών γραφείου: MicrosoftOffice και OpenOffice/LibreOffice, βασικών εφαρμογών διαδικτύου).
 • Γνώση (χρηστική ικανότητα) εφαρμογών διαχείρισης έργου (projectmanagement, π.χ. MicrosoftProject).

 

Επιπρόσθετα (επιθυμητά συναξιολογούμενα) προσόντα

 

 • Κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου ή πτυχίου ΑΤΕΙ, σε οποιοδήποτε πεδίο.
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας(Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003).
 • Προϋπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης σε ερευνητικά ή/και εκπαιδευτικά έργα.

 

2.Στέλεχος λογιστικής-οικονομικής υποστήριξης

 

Βασικά προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα λογιστή, από δημόσια ή ιδιωτική πιστοποιημένη σχολή λογιστικής.
 • Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, σε θέση λογιστικής υποστήριξης.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας(Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003).
 • Γνώση (χρηστική ικανότητα) πληροφοριακών συστημάτων (λειτουργικά συστήματα Windows ή/και Linux ή/και MacOS, εφαρμογών γραφείου: MicrosoftOffice και OpenOffice/LibreOffice, βασικών εφαρμογών διαδικτύου και εφαρμογών διαχείρισης έργου (projectmanagement)).

 

Επιπρόσθετα (επιθυμητά συναξιολογούμενα) προσόντα

 • Κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου ή πτυχίου ΑΤΕΙ, στις Οικονομικές επιστήμες.
 • Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας(Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003).
 • Προϋπηρεσία λογιστικής/οικονομικής υποστήριξης σε ερευνητικά ή/και εκπαιδευτικά έργα.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν:

 

1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα(έως 3 σελίδες)

3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κ.λπ.) και προϋπηρεσίας.

 

έως και 30 Ιουνίου 2016  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107481630 (εσωτ. 318). Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται  εδώ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon