"Προμήθεια Εξοπλισμού Ανάλυσης ΧΒΡΠ για τα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας"
και
"Προμήθεια Εξοπλισμού Ανάλυσης DNA για τα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας"

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Σε συνέχεια αιτημάτων ενδιαφερόμενων εταιρειών για την παροχή διευκρινίσεων επί των ανωτέρω Διακηρύξεων υπ' αριθ. 1/2014 και 2/2014 του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας δημοσιεύεται η σχετική επικοινωνία για την καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Για το κείμενο των διευκρινίσεων κάντε κλικ εδώ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon