Αθήνα 3 Μαρτίου 2023

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διοργάνωσε την εκπαιδευτική δράση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με αντικείμενο τα Εγκλήματα Μίσους, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η δράση είχε στόχο να ενισχύσει την ανταπόκριση των αρχών επιβολής του νόμου στα εγκλήματα μίσους γενικότερα και ειδικότερα στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, ως μια συγκεκριμένη μορφή παραβατικότητας με ειδικά κίνητρα, καθώς και μια αναγνωρίσιμη κοινωνική και ψυχολογική βάση. Είκοσι τέσσερις εκπαιδευόμενοι από διάφορα Κράτη-μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία καθώς και από την Ευρωπόλ συμμετείχαν σε πρακτικές ασκήσεις, προσομοιώσεις και εργαστήρια και επωφελήθηκαν από τη γνώση και την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων/ εκπαιδευτών τους, μεταξύ άλλων σε θέματα πολυτομεακής συνεργασίας και στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων. Τη δράση υποστήριξαν εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες από τη CEPOL, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, το Ινστιτούτο πρόληψης και θεραπείας της βίας και προώθησης της ισότητας των φύλων "ΒΙΑ ΣΤΟΠ" και τη Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ibis Styles Heraklion Central hotel  από την 21η έως την 24η Φεβρουαρίου 2023, ενώ παράλληλα, στις 23 Φεβρουαρίου 2023 φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο τη συνεργασία των τοπικών φορέων στην αντιμετώπιση υποθέσεων εγκλημάτων μίσους. Πέραν της δυνατότητας που είχαν οι εκπαιδευόμενοι να ανταλλάξουν απόψεις με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και το νεοσύστατο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Η CEPOL – ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου συγκεντρώνει υπαλλήλους επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και του νόμου και της τάξης. Η CEPOL, η οποία ιδρύθηκε ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2006, διοργανώνει μεταξύ 80-100 δια ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις, πέραν των διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατοικίας πραγματοποιείται στα όργανα των κρατών μελών και οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, και σε θεματικές όπως το έγκλημα μίσους και η πρόληψη της ρητορικής μίσους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CEPOL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cepol.europa.eu .

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), που ιδρύθηκε το 2005, είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός φορέας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ελέγχεται ετησίως από ορκωτούς λογιστές. Κύριος σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, ενώ αποτελεί τη «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε πολυάριθμες πολιτικές όπως η δημόσια τάξη, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, η πρόληψη της τρομοκρατίας, η πρόληψη του εγκλήματος, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και πολιτική προστασία, καθώς και σε διάφορα άλλα θέματα ασφάλειας και κοινωνίας, ενώ παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το ΚΕΜΕΑ αποτελεί εταίρο της CEPOL από το έτος 2016 κι έχει επιλεγεί από αυτή να διοργανώσει την ετήσια εκπαιδευτική δράση για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους για τρίτη συνεχή φορά.

 

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon