1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1.  Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (εφεξής «ΚΕ.ΜΕ.Α. ή «Φορέας») έχει οριστεί φορέας υλοποίησης (Implementing body) του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498-CERTCOOP.

1.2.  Ο Φορέας, θα προβεί στην προμήθεια του αναγκαίου, για την ομαλή υλοποίηση του έργου, εξοπλισμού.

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1.  Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας δίνεται στους ακόλουθους πίνακες:

·         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ

TEMAXIA

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Konica Minolta bizhub C22722 color/ 22 bw cpm (A4) MAX. Monthly copy Vol: 19 k2GB RAM, Emperon-Contr., Bypass, Paper Cass. (2x500sheets), HDD 250GB, Duplex Unit, Gigabit Ethernet, Web Browser IU (YMC), Drum & Develop (K)

2

 

ΝΑΙ

       

Reverse document feeder (DF-628)

2

 

ΝΑΙ

       

Copier Desk (DK-514)

2

 

ΝΑΙ

     

Toner Black (TN221K)

22

 

ΝΑΙ

     

Toner Yellow (TN221Y)

12

 

NAI

     

Toner Magenta (TN221M)

12

 

NAI

     

Toner Cyan (TN221C)

12

 

NAI

     

Drum Unit K (DR214K)

2

 

ΝΑΙ

     

Imaging Unit Y (IU214Y)

2

 

ΝΑΙ

     

Imaging Unit M (IU214M)

2

 

ΝΑΙ

     

Imaging Unit C (IU214C)

2

 

ΝΑΙ

     

Waste Toner Box (A8JJWY1)

20

 

ΝΑΙ

     

Fusing Unit (A797R70322)

2

 

ΝΑΙ

     

Image Transfer Belt Unit (A797R73400)

2

 

ΝΑΙ

     

2nd Transfer Roller Assy (A797R71811)

2

 

ΝΑΙ

     

3.   ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1.  Το κριτήριο κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

3.2.  Η κατάθεση προσφορών θα είναι για το σύνολο των μερών που ζητούνται.

3.3.  Ο προμηθευτής δεσμεύεται, εγγυάται ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα ελαττώματα στα προσφερόμενα είδη.

3.4.  Όλα τα υλικά που αφορούν τα είδη, θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

3.5.  Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα παραδώσει όλα τα συνοδευτικά (λογισμικό, άδειες και συνδρομή της κατασκευαστικής εταιρείας) του εκάστοτε προϊόντος.

3.6.  Χρόνος παράδοσης, εντός τριών (3) εβδομάδων από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης εντός του χώρου της Υπηρεσίας (Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177).

3.7.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην εκτέλεση της παρούσας (προμηθευτές, υπεργολάβοι, πελάτες, υπάλληλοι και συνεργάτες αυτών με οποιαδήποτε σχέση κ.λ.π.), καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό απόρρητο και υπέχουν κατά περίπτωση, τις ευθύνες που προκύπτουν από τα άρθρα 252, 253, 370 του Π.Κ. και όλων των νόμων που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες

β. Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια για την προστασία του απορρήτου των παραπάνω πληροφοριών υφίσταται πέραν των κατά νόμου ποινικών ή αστικών κυρώσεων και διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή υφίσταται και κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση του έργου.

γ.  Για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για την με υπαιτιότητα ή αμέλεια  του προσωπικού του, δημοσιοποίηση δεδομένων, παροχή στοιχείων ή πληροφοριών σχετιζόμενων με τις εγκαταστάσεις και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και του άλλου περιβάλλοντος του Αγοραστή.

3.8.  Η παράδοση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης που θα υποδείξει η Υπηρεσία (Ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου).

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
    • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά η οποία θα περιέχει:

α. Τεχνική Προσφορά: Επισυνάπτεται το έντυπο «Τεχνική Προσφορά», στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα:

αα. Στη στήλη με τις απαντήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΝΑΙ σε όλα τα είδη-υπηρεσίες καθώς η προμήθεια αφορά το σύνολο των ειδών,

αβ. Στη στήλη παραπομπή/τεχνικά φυλλάδια οι ενδιαφερόμενοι στην προσφορά τους θα πρέπει να επισυνάψουν τεχνικά φυλλάδια των ειδών.

β. Οικονομική Προσφορά:  Επισυνάπτεται το έντυπο «Οικονομική Προσφορά».

  • Οι προσφορές (τα ανωτέρω δύο έγγραφα) θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 24/02/2020 και ώρα 17:00 στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Πρασσάκη Δημήτριο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11:00-17:00 στο τηλ. 690 9129030 ή 210 7710805 (εσωτ. 373).

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon