Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο Ευρωπαικών ερευνητικών έργων τα οποία υλοποιεί, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης)

  1. BES (Border Security)

Μηχανικοί ΑΕΙ με εξειδίκευση σε θέματα Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνιών και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας. Επιθυμητή η συνεργασία και με επαγγελματίες του χώρου με αντίστοιχα προσόντα και υπηρεσιακή και επαγγελματική εμπειρία. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  συμμετοχής σε έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

  1. CYBER ( Kυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δικτύων)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο. Επιθυμητή η εξειδίκευση σε θέματα δεδομένων, ασφάλειας δικτύων και επικοινωνιών. Θα συνεκτιμηθεί  προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  και συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά έργα έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

  1. CIP (Κρίσιμες Υποδομές)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της Φυσικής Ασφάλειας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών.  Επιθυμητή η συνεργασία και με επαγγελματίες του χώρου με αντίστοιχα προσόντα και υπηρεσιακή και επαγγελματική εμπειρία. Θα συνεκτιμηθεί  προηγούμενη συμμετοχή  σε έργα Η2020 Secure  Societies/FP7-SECURITY για θέματα εκτίμησης κινδύνου, ανάλυσης τρωτότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

  1. DRS (Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου με εξειδίκευση σε θέματα υδρομετεωρολογικών και γεωλογικών κινδύνων. Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY. Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

  1. Web (Web development)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πληροφορική) με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο και γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες  ΡΗΡ, Html, Css, Javascript, Java, JSON,notejs, .net, mySQL και SQLServer. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας web εφαρμογών. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

  1. FCT (Αντιμετώπιση εγκληματικότητας και Τρομοκρατίας)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  από συμμετοχή σε έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY και ειδικότερα στην περιοχή FCT ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων, παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

  1. MIGAS (Migration and Asylum)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Επιθυμητή επαγγελματική  εμπειρία  σε  θέματα  σχετικά με  την  μετανάστευση, το  άσυλο,το προσφυγικό στην Ελλάδα  και την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, με έμφαση στην καταγραφή προβλημάτων και την ανάλυση αναγκών καθώς επίσης τη  σύνταξη επιστημονικών αναφορών. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  από συμμετοχή σε έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων, παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.    

  1. PM (Διαχείριση προτάσεων και Έργων)

Μηχανικός ή πτυχιούχος ΑΕΙ κατά με Μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογική κατεύθυνση. Προϋπόθεση αποτελεί η ικανότητα και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα καθώς και εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και την τεχνική διαχείριση ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Η2020, Interreg, ISF, ESA), της Γ.Γ.Ε.Τ, ΕΣΠΑ κλπ. Εμπειρία σε έργα στη θεματική ενότητα του SECURITY θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

  1. FIN (Οικονομικά)

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ή θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προϋπόθεση αποτελεί η ικανότητα υποστήριξης οικονομικών και αναπτυξιακών μελετών  και η ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και αναφορών στην αγγλική γλώσσα. Επιθυμητή η εμπειρία συνεργασίας σε διεθνές περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω και έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon