Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας συντονίζει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TRESS PASS - robusT Risk basEd Screening and alert System for PASSengers του Η2020 με αριθμό σύμβασης GA No.: 787120, το οποίο είναι ενταγμένο στη Θεματική Ενότητα SEC-15-BES-2017: Risk-based screening at border crossing.

Για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διεξαγωγής των ελέγχων ασφαλείας στα σημεία διέλευσης των συνόρων, σε μια εποχή  όπου ο αριθμός των διελεύσεων, των κινδύνων ασφάλειας αλλά και των απειλών αυξάνει ολοένα και περισσότερο ενώ ο ενδελεχής έλεγχος ταξιδιωτών και αποσκευών, με τις υπάρχουσες μεθόδους, δεν είναι πλέον εφικτός και αποτελεσματικός, το TRESSPASS εισάγει την ιδέα των ελέγχων ασφαλείας βάσει κινδύνου. Το έργο θα σχεδιάσει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την εκτίμηση του κινδύνου και θα αναπτύξει μια  συστηματική προσέγγιση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κινδύνου, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες που μπορούν να μετρηθούν συστηματικά σε όλες τις βαθμίδες της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται με βάση διαθέσιμα δεδομένα που συλλέγονται από διάφορες πηγές πληροφοριών (αισθητήρες και εφαρμογές) και η τιμή τους προσδιορίζει μέσα από το TRESSPASS τον κίνδυνο για κάθε ταξιδιώτη στις αντίστοιχες τέσσερεις βαθμίδες.Με βάση το επίπεδο του κινδύνου που προσδιορίζει το σύστημα TRESSPASS προσαρμόζει στη συνέχεια και προτείνει τον αντίστοιχο αριθμό και τύπο ελέγχων ασφαλείας που απαιτούνται για κάθε ταξιδιώτη προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας.  Το Tresspass θα πραγματοποιήσει τρείς πιλοτικές παρουσιάσεις για την πρακτική επίδειξη βασικών εννοιολογικών, επιχειρησιακών και τεχνικών πτυχών του συστήματος, χρησιμοποιώντας σενάρια πολλαπλών απειλών και καλύπτοντας όλους τους τύπους σημείων διέλευσης : χερσαία, θαλάσσια και εναέρια.

Για την υλοποίηση το έργου το ΚΕΜΕΑ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να συνεργαστεί με την ομάδα του έργου στην υλοποίηση της σχετικής έρευνας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • 2 στελέχη από το αρμόδιο Τμήμα Συνοριακών Ελέγχων και πιο συγκεκριμένα από τον Λιμένα Πειραιά με εμπειρία, σε διοικητικό και κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο, στη διενέργεια ελέγχων κατά την άφιξη και αναχώρηση ταξιδιωτών με κρουαζερόπλοια
  • 1 στέλεχος από την Δ/νση Πληροφορικής με εμπειρία και γνώσεις των διαδικασιών συνοριακών ελέγχων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στους σχετικούς ελέγχους.

Η συνεισφορά των ανωτέρων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. με την ομάδα έργου του ΚΕΜΕΑ θα αφορά:

  • Συμμετοχή στη αναγνώριση και καταγραφή απαιτήσεων και αναγκών των τελικών χρηστών σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στα σημεία συνοριακών ελέγχων
  • Συμμετοχή στην καταγραφή και κατηγοριοποίηση απειλών και δεικτών κινδύνου
  • Συμμετοχή στην σχεδίαση και καταγραφή σεναρίων βάσει απειλών
  • Συμμετοχή στην σχεδίαση λειτουργίας σημείων συνοριακών ελέγχων με βάση τον κίνδυνο
  • Συμμετοχή στην αξιολόγηση κινδύνων
  • Συμμετοχή στις προσομειώσεις του συστήματος και στην εκπαίδευση των χρηστών
  • Συμμετοχή στις πιλοτικές δοκιμές
  • Συμμετοχή στην αξιολόγηση του συστήματος βάσει των πιλοτικών δοκιμών και των αποτελεσμάτων του έργου

Οι αξιωματικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συνδράμουν στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου TRESSPASS θα επιλεγούν με βάση τις ανάγκες του έργου για το γνωστικό επαγγελματικό τους αντικείμενο και το επιστημονικό πεδίο της γνώσης και εμπειρίας τους σε θέματα συνοριακών ελέγχων και τεχνολογίες πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Η απασχόλησή τους από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας και με τρόπο που δεν θα επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων τους ούτε και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας τους.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 19 Νοεμβρίου 2018.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon