Απόφαση ματαίωσης διαγωνιστικής διαδικασίας με δεδομένο ότι αυτή απέβει άγονη λόγω αποκλεισμού όλων των προσφερόντων οικονομικών φορέων.

Για να δείτε ολόκληρη την σχετική απόφαση κάντε κλικ εδώ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon