Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017

Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει μία (1) θέση Συνεργάτη για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας». Αναλυτικά η πρόσκληση της θέσης καθώς και το υπόδειγμα αίτησης, οι οδηγίες υποβολής και η περίληψη της Δράσης παρατίθενται στους κάτωθι υπερσυνδέσμους:


1.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης επιστημονικού συνεργάτη ως «Βοηθός Συντονιστή Δράσης».

2.Υπόδειγμα Αίτησης Συνεργάτη

3.Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

4.Περίληψη Δράσης

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon