Αθήνα, 9 Μαϊου 2014

Το KE.ME.A., στα πλαίσιο παρακολούθησης και καταγραφής τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της ασφάλειας, επιτήρησης και παρακολούθησης χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος  σε προμηθευτές Προηγμένων Τεχνολογικών Λύσεων στους ανωτέρω θεματικούς κλάδους.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, μπορούν να λάβουν το τεύχος της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση projects [at] kemea-research.gr, συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

· Τίτλος Μηνύματος: «Αίτημα Συμμετοχής στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος HIBS3»

· Επωνυμία Οργανισμού - Εταιρείας

· Στοιχεία Υπεύθυνου  Επικοινωνίας

· Θέση στον Οργανισμό - Εταιρεία

· Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

· Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό):

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή του σχετικού τεύχους (HIBS3 RFI) ορίζεται η 16η Μαϊου 2014 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Προκόπη Δρογκάρη, στο τηλέφωνο 210 7481630 (εσωτ. 38).

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon